Met de Combi Scraper wordt dagelijks de mest uit de stal afgevoerd. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Verwerkers happig op mineraalrijke biggenmest

In de mestvrije biggenstal van de familie Van Erp worden mest en urine aan de bron gescheiden. Verwerkers tonen belangstelling voor de dikke mest.

De gehalten in de eerste vrachten met dikke fractie biggenmest van het bedrijf van Ton van Erp in Sint-Oedenrode zijn zeer constant. De mest bevat tussen de 5,3 en 5,7 kilo fosfaat per ton en tussen de 11,4 en 11,9 kilo stikstof. Dit betreft het gemiddelde over vijf leveringen, vertelt de varkenshouder.

Mestscheiding aan de bron

De familie Van Erp nam halverwege dit jaar een mestvrije biggenstal in gebruik. Deze is uitgerust met de zogeheten Combi Scraper-techniek die de mest en urine scheidt aan de bron en dagelijks afvoert uit de stal. De dikke fractie heeft circa 22% droge stof en is nog net verpompbaar. Het gehalte stikstof in de mest is hoger dan aanvankelijk verwacht. Dat is een indicatie dat de techniek goed werkt en de emissie gering is, schat Van Erp in.

Belangstelling voor dikke mest

Verwerkers tonen ook belangstelling voor de dikke mest. Bij het bedrijf Ecoson hoorde men van het bestaan van deze stal en zij hebben inmiddels een eerste biogastest gedaan met dit nieuwe mestproduct. De uitslag van de test volgt nog. Ook technisch draait de stal naar wens, zodat de biggen het goed doen, is de eerste indruk.

Beheer
WP Admin