Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Verwarring op mestmarkt reden aanscherping regels

Verwarring in de markt over verschillende vloeibare meststoffen uit vergistingsprocessen, is voor minister Schouten reden geweest de regels te veranderen. Dat maakt ze duidelijk in antwoord op Kamervragen van VVD’er Helma Lodders.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft met ingang van dit jaar het Besluit gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen gewijzigd. Daarbij ging het de minister om de emissie van meststoffen naar grond- en oppervlaktewater terug te dringen. De regels hebben betrekking op een verschuiving van de uitrijperiode van drijfmest op bouwland, een verlenging van de periode om grasland te scheuren op zand- en lössgrond, de vervroeging van de teelt van een vanggewas na de teelt van mais, voor meer vastlegging van organische stof in de bodem, en de vernietiging van de graszaadstoppel als groenbemester in het najaar.

Daarnaast heeft de minister het begrip compost verduidelijkt. Volgens de oude regeling kon vloeibare digestaat worden aangewend als compost, waarbij de aanwending van de helft van de fosfaatbemesting niet hoefde te worden opgenomen in de mineralenboekhouding. “Dit werd als oneigenlijk gezien”, aldus de minister.

Schouten geeft aan dat de reststoffen die vrijkomen bij de vergisting van plantaardige reststormen (plantaardig digestaat) niet verboden wordt, maar dat de nutriënten wel moeten worden opgenomen in de mineralenboekhouding.

Beheer
WP Admin