Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Vervang vet door lijnzaad voor beter saldo

Een praktijkproef op een bedrijf met 200 koeien wijst uit dat het vervangen van pensbestendig gehard vet door een lijnzaadproduct tot 30 cent meer saldo leidt.

De proef werd uitgevoerd door FeedValid, de producent van het lijnzaadproduct Covalin FF. Volgens de leverancier leverde het vervangen van pensbestendig vet iets lagere voerkosten op, maar ook 0,7 kilo melk per koe meer productie en licht hogere gehalten. Het totaal van lage kosten (4 cent per koe per dag) en hogere melkgeldopbrengsten, ruim 26 cent, levert het hogere saldo van 30 cent per koe per dag.

De proef toont volgens FeedValid aan dat bestendige onverzadigde vetten een goed alternatief kunnen zijn voor verzadigde vetten.

Beheer
WP Admin