Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Verspreidingsrisico dierziekten mogelijk ook in gebiedsplan

Bij de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak moet mogelijk ook rekening gehouden worden met het risico op verspreiding van dierziekten. Dat schrijft landbouwminister Henk Staghouwer in reactie op Kamervragen van PvdA en GroenLinks.

Of en hoe daar rekening mee gehouden moet worden, wordt nog onderzocht. Bij de eerste voorwaarden voor de gebiedsgerichte aanpak is al aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met het risico op zoönosen, dierziekten die overdraagbaar zijn op de mens, maar mogelijk komen daar nog regels bij om het risico op verspreiding van bijvoorbeeld Afrikaanse varkenspest (AVP) te verkleinen.

Bioveiligheid

Op dit moment vindt Staghouwer een minimale afstand van 1 kilometer tussen gevestigde en vergunde varkenshouderijen niet proportioneel. PvdA en GroenLinks stelden deze maatregel voor. “Met goede bioveiligheidsmaatregelen is de kans op introductie van AVP op een varkensbedrijf klein. Het is van groot belang dat houders van varkens deze maatregelen nemen en zich inzetten om introductie of verdere verspreiding van het AVP-virus te voorkomen”, vindt Staghouwer.

Om de insleep van Afrikaanse varkenspest te voorkomen zijn er in overleg met de sector, provincies en natuurorganisaties diverse preventieve maatregelen genomen. Het draaiboek waarin de maatregelen zijn genoemd, wordt deze zomer herzien.

Beheer
WP Admin