Foto: Michel Zoeter AlgemeenNieuws

Verhouding fosfaat en stikstof uit balans

De regels rond de hoeveelheid fosfaat in oppervlaktewater kunnen misschien iets minder strikt. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Bij de hoeveelheid stikstof in oppervlaktewater zou volgens hen juist een aanscherping denkbaar zijn.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam stellen dat beleid rond de waterkwaliteit meer gericht moet worden op vermindering van stikstof in het oppervlaktewater, terwijl wat betreft fosfaat de normen wellicht iets minder strikt zouden hoeven zijn. Door mestbeleid en andere maatregelen is volgens hen een overschot aan stikstof en tekort aan fosfaat ontstaan in de Noordzee.

Meststoffen bedreiging waterkwaliteit

De hoeveelheid fosfaat en stikstof in rivieren, meren en de kustwateren van de Noordzee nam tussen 1960 en begin jaren tachtig sterk toe. Dat kwam vooral door uitspoeling van rivieren. Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op het terugdringen van de concentraties, onder meer door stringente mestwetgeving en het tegengaan van fosfaathoudende wasmiddelen.

Veehouderij stoot ruwweg evenveel fosfaat uit als alle auto’s bij elkaar

De landbouw stoot relatief veel stikstof en fosfaat uit en is daarom gebonden aan strenge regels. De veehouderij stoot ongeveer evenveel ammoniak uit als alle auto’s bij elkaar. Momenteel wordt nagedacht over een systeem met fosfaatrechten die de uitstoot moet beperken.

Beleid schiet doel voorbij

Aquatisch ecoloog Maayke Stomp: “Normaal heeft zeewater een N:P-ratio die zelden boven de 20:1 uitkomt, maar in kustwateren van de Noordzee loopt deze ratio momenteel op tot 375:1. Het gevolg is dat de algenpopulatie een sterk tekort heeft aan fosfaat; dat remt niet alleen de groei van de algen, maar leidt ook tot een lage voedingswaarde voor zoöplankton en schelpdieren.”

Pleidooi voor nieuwe regels fosfaat en stikstof

Het is nog niet bekend in hoeverre de problemen hogerop in de voedselketen doordringen. Het hoofd van de onderzoek professor Jef Huisman pleit voor een herbezinning van beleid. “Dit kan bereikt worden door minder drastische verwijdering van fosfaat en sterkere terugdringing van stikstof in het oppervlaktewater.”

Stompe benadrukt dat een grote verruiming van fosfaatnormen gevaarlijk is. “Een beperkte verruiming kan helpen, maar een terugkeer naar de niveaus van de jaren tachtig moet vanzelfsprekend vermeden worden.”

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin