Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Vergunning voor mestverwerker Sint-Oedenrode

Een melkveehouder mag toch mest gaan verwerken op zijn eigen erf.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant verleent toch een vergunning aan een melkveehouder uit Sint-Oedenrode om een mestverwerker op zijn erf te plaatsen. De ondernemer hoopt dat de installatie eind 2018 operationeel kan zijn.

Meer veehouders leveren mest

De installatie, met een vermogen van 1.064 kW, de kan 750 huishoudens uit de omgeving van biogas te voorzien, denkt de eigenaar. Een tiental veehouders uit de buurt zullen met behulp van de installatie hun mest verwerken. De beoogde locatie voor de mestverwerker is in de omgeving van Natura 2000-gebieden, maar omdat de mestverwerker de normen voor ammoniak- en stikstofuitstoot niet overschrijdt, wordt de vergunning toegekend.

Stichting Tegengas Rooi

Buurtbewoners, verenigd in Stichting Tegengas Rooi, maakten eerder bezwaar tegen de vergunning. Ze meenden dat de provincie onvoldoende rekening hield met de extra vrachtwagens mest die uit de wijde omgeving af- en aanrijden. De provincie verwierp dit.

Het definitieve besluit ligt momenteel ter inzage bij de provincie.

Beheer
WP Admin