Minister Piet Adema gaat ervoor zitten, voorafgaand aan het kamerdebat over het mislukken van het Landbouwakkoord. Links minister van stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenCommentaar

‘Verder zonder vaag verhaal, zonder het Landbouwakkoord’

Iedereen heeft het over het Landbouwakkoord en dat het zo jammer is dat het er niet van kwam. Begrijpelijk, maar waar hadden we het eigenlijk over? Dat wordt steeds duidelijker uit het concept-Landbouwakkoord en de achtergronddocumenten die uiteindelijk gepubliceerd zijn.

Wat blijkt? Het is al met al toch wel een vaag verhaal. De woorden die Sjaak van der Tak van LTO sprak toen hij de stekker uit het overleg trok, hebben enige grond: van goede intenties kan een boer niet leven.

Het punt van Sjaak van der Tak

Hoe jammer ook, hij heeft een punt. Tegenover een keiharde krimp van de veestapel met een kwart tot een derde, staat zoiets als een nieuwe duurzaamheidsstandaard – die er nog moet komen – ter ondersteuning van het verdienmodel van de overblijvende bedrijven. Daarmee instemmen kun je van een belangenbehartiger niet vragen.

De vaagheid is niet alleen ten nadele van de landbouw, moet je eerlijkheidshalve vaststellen. Zo zetten de boeren-onderhandelaars fors in op de Afrekenbare StoffenBalans. Maar zoals Boerderij vorige week al vaststelde, ook dat is nog altijd een vaag verhaal. Een mooie belofte voor de toekomst, maar geen fundament voor rechter-proof-beleid. En zo zit het concept-Landbouwakkoord vol goede bedoelingen, maar zonder bijbehorende harde afspraken en bruikbare, onmiddellijk inzetbare instrumenten.

Met alleen leveren, heb je geen onderhandelingen

Eigenlijk waren het ook geen onderhandelingen, zoals bijvoorbeeld cao-onderhandelingen. Werkgevers en werknemers kunnen knokken, handjeklappen en in het midden uitkomen. Bij die besprekingen hebben beide partijen iets te bieden. Met het Landbouwakkoord was dat niet zo. Tegenover inleveren door één partij konden andere partijen alleen maar voornemens plaatsen. En wat je weggeeft, ben je kwijt, luidt de tegeltjeswijsheid.

Opmerkelijk en eigenlijk ook positief is dit: het overgrote deel van de achterban van FDF liet zich niet optrommelen voor de té politiek-strategisch ingestoken demonstratie in Den Haag. Een kabinet laten struikelen, is geen aansprekend thema voor een boerenprotest.

En de minister doet zijn stinkende best, bleek ook wel tijdens het Kamerdebat over de mislukte onderhandelingen, waar hij forse kritiek kreeg. Zonder rancune sorteert hij nu al voor op vervolgoverleg op onderdelen in het najaar. Er zit ook niks anders op. Misschien is het maar beter zo. Geen gezwollen verwachtingen meer over een totaalakkoord en een stip op de horizon, maar ieder in zijn eigen rol verder met de onderwerpen die er liggen.

Beheer
WP Admin