AlgemeenNieuws

Verbrede landbouw verdubbelt omzet

Ede – De omzet in de multifunctionele landbouw is tussen 2007 en 2011 gegroeid met 52 procent.

In 2011 kwam de omzet uit op 491 miljoen euro, vergelijkbaar met de omzet van de biologische sector en groter dan de vollegrondsgroenteteelt. Dat blijkt uit een onderzoek van landbouweconomisch instituut LEI in opdracht van de Taskforce Multifunctionele landbouw.

Het aantal boeren in de verbrede landbouw nam in dezelfde periode toe met 20 procent. In totaal doen 13.900 boerenbedrijven aan verbreding. De meeste omzet werd behaald in de bedrijfstakken recreatie en boerderijverkoop met respectievelijk 156 en 147 miljoen euro. Daarna volgen natuurbeheer (86 miljoen euro) en zorglandbouw (80 miljoen euro). Kinderopvang (20 miljoen euro) en educatie (2,5 miljoen euro) zijn veruit het kleinst.

De verbrede landbouw heeft 30 procent van het landbouwareaal in gebruik. Uit eerder onderzoek van het LEI bleek dat verbrede bedrijven gemiddeld extensiever zijn, namelijk 2,49 NGE per hectare versus 3,97 NGE per hectare voor de totale landbouw. Ook beheren ze gemiddeld meer hectares, 40 hectare per bedrijf versus 26 hectare.

Op alle terreinen heeft de verbrede landbouw zich in de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. De taskforce verwacht dat de groei de komende jaren iets zal afvlakken als gevolg van ontwikkelingen in de markt. De groei zal vooral komen uit verdere professionalisering van de sector en omzetgroei op bestaande bedrijven.

De Taskforce Multifunctionele Landbouw legt vandaag de taken neer omdat de doelstellingen hiermeezijn gehaald. > Pagina 5

Beheer
WP Admin