VarkensNieuws

Verandering bij monstername Aujeskzy

Deventer – Met de overgang van de VVL-regeling (Verordening Varkensleveringen) van het Productschap Vee, Vlees en Eieren naar het ministerie van Economische Zaken is er ook wat veranderd aan de maandelijkse bemonstering voor Aujeskzy en klassieke varkenspest door A-, C- en E-bedrijven.

Dit meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren. De nieuwe regelgeving schrijft voor dat de Aujeszky- en varkenspestmonsters uitsluitend door de dierenarts genomen mogen worden, zoals vermeld is in de Staatscourant nr. 35.166.

Monstername slachtlijn

Monstername via de slachtlijn mag wel voor de vanuit het ministerie verplichte Aujeszky-monitoring die per trimester moet worden uitgevoerd en voor onderzoek uit de IKB-reglementen zoals voor salmonella. Voor bedrijven die niet onder A-, C-, of E-bedrijfstype vallen, kan de bemonstering ook plaatsvinden aan de slachtlijn. Vindt de bemonstering plaats aan de slachtlijn, dan moet een bevoegd slachterijmedewerker deze bemonstering uitvoeren.

Beheer
WP Admin