Foto: Joris Telders AlgemeenNieuws

Veevoerproductie blijft toenemen: kip verslaat varken

In 2015 is de wereldwijde veevoerproductie gestegen tot een nieuw record van 995,5 miljoen ton. Omdat kip terrein blijft winnen ten opzichte van varkensvlees werd de meeste groei opnieuw gerealiseerd met pluimveevoer. Waar de vraag naar vlees in China toeneemt, daalt de voerproductie.

Jaarlijks onderzoekt voerconcern Alltech uit de Amerikaanse staat Kentucky hoeveel veevoer wereldwijd is geproduceerd, welke waarde de voerproductie vertegenwoordigde en hoe de productie is verdeeld over de verschillende diersoorten. Alltech stelt vast dat de wereldwijde productie in 2015 niet alleen is gestegen tot een record, maar ook 14% hoger uitkwam dan in 2011. Omdat grondstofprijzen in 2015 daalden, daalde de waarde van de voerproductie licht tot €450 miljard.

Het percentage wijst op een stevig groeiende vraag naar dierlijke eiwitten als vlees, zuivel en eieren. Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen toetreden tot de middenklasse, ze vrijwel direct meer dierlijke eiwitten gaan consumeren dan voorheen. Toenemende welvaart vertaalt zich dus al snel in meer vraag.

Chinese voerproductie gedaald

China is door haar immense omvang en reputatie als grootste varkensvleesproducent wereldwijd ook in 2015 de grootste producent van veevoer. Maar de productie stokt. In 2015 produceerden Chinese voerproducenten 179,9 miljoen ton en dat is 2% minder dan het jaar ervoor, toen al een daling van 4% werd genoteerd. De vraag naar vlees groeit ondertussen wel. China importeert dus steeds meer.

De dalende productie in China werd ruimschoots goedgemaakt door de VS, waar de productie 2,5% is gegroeid tot 173 miljoen ton. Brazilië, de thuisbasis van vleesreuzen als JBS en Brasil Foods, is de derde grootste producent van veevoer wereldwijd. De veevoerproductie steeg volgens het onderzoek van Alltech met 2% tot  69 miljoen ton. Binnen Europa steeg de productie met 22% heel sterk, maar verreweg de meeste productiegroei komt op het conto van Rusland en Turkije.

Kip versus varken

Binnen de productgroepen steeg de productie van pluimveevoer met 6% tot 464 miljoen ton. Door de groei is productie voor kippenvlees en eieren nu goed voor 46% van de wereldwijde productie van veevoer. De productie van varkensvoer daalde mede door diverse dierziekten met 2% tot 235,5 miljoen. De verschuiving is onderdeel van een jarenlange trend: de consumptie van kippenvlees stijgt sneller dan van andere vleessoorten, deels doordat het goedkoper kan worden geproduceerd.

De productie van rundveevoer nam 3% toe tot 201,3 miljoen ton, volgens Alltech. De meeste groei kwam uit de melkveehouderij. Niet alleen in Nederland maar ook elders nam de melkproductie stevig toe, wat mede leidde tot een flinke prijsdaling voor zuivel.

De voerproductie voor viskweek daalde 5%. Alltech noemt dit cijfer verrassend. De helft van de productie is geconcentreerd in China, waar het verzamelen van goede data lastig is. In andere viskweeklanden zoals Vietnam, Noorwegen en Chili is geen duidelijke neergang waarneembaar. Viskweek nam vóór 2015 juist jaarlijks sterk toe, wat onder meer leidde tot grote investeringen van Nutreco en Cargill in de visvoersector.

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin