Transport van varkens.- Foto: ANP AlgemeenNieuws

Veevervoerders vragen respect in publiekscampagne

‘Respect’ is de titel van een publiekscampagne die Vee en Logistiek Nederland vrijdag start.

De brancheorganisatie wil respect voor ‘dieren, feiten en (vak)mensen’ uitdragen. Tegelijk willen de veevervoerders zelf ook met respect bejegend worden en daar schort het steeds vaker aan. Voorzitter Helma Lodders spreekt van toenemende intimidatie.

Hachelijke situaties

Chauffeurs zouden soms in hachelijke situaties terechtkomen door toedoen van dierenactivisten. Lodders noemt het zorgwekkend dat chauffeurs onderweg soms worden geconfronteerd met negatieve reacties van burgers. “Afkeurende gebaren onderweg zijn nog tot daaraantoe; ernstiger wordt het als het transport moedwillig wordt gehinderd, met alle gevaren van dien.”

Lodders zegt ook: “Om respect te krijgen, moet je laten zien wat je doet, waarom je het doet en niet in de laatste plaats: hoe je het doet. Overdracht van kennis leidt tot begrip. Begrip leidt tot draagvlak. Draagvlak leidt tot bestaansrecht.”

De vraag naar voedsel en naar dierlijke eiwitten zal toenemen met de groeiende wereldbevolking, verwacht de organisatie. “En dus moeten we zuinig zijn op onze voedselproducenten.”

Negatieve framing in de media en politiek over de veehouderij vraagt volgens Lodder een pro-actieve houding. “We moeten vertellen, uitleggen waar we voor staan als Vee&Logistiek Nederland. Wie niet uitgesproken is, raakt uitgesproken.”

Beheer
WP Admin