Ruilen van grond zoals voor aardappelen in 2015 kan een reden zijn voor late vaststelling van betalingsrechten.<br /><em>Foto: Peter Roek</em> AlgemeenNieuws

‘Veel onduidelijkheid over betalingsrechten 2015’

LTO Nederland inventariseert momenteel welke problemen er zijn bij de vaststelling en uitbetaling van de betalingsrechten 2015 en de indiening van de Gecombineerde Opgave 2016. De opgave voor 2016 moet uiterlijk 15 mei ingediend zijn.

Deze week wordt mogelijk duidelijk of er uitstel komt voor de indiening van de opgave 2016. De EU heeft die optie mogelijk gemaakt, volgens het ministerie van Economische Zaken maakt Nederland ‘binnenkort’ een keuze. Eind april had volgens RVO 95% van de aanvragers een betaling ontvangen, bij 83% van de aanvragers was de betaling over 2015 volledig afgehandeld.

Onduidelijkheid rechten 2015

Volgens Klaas Johan Osinga, medewerker internationale zaken van LTO Nederland bestaat er nog veel onduidelijkheid bij bedrijven over de definitieve vaststelling van rechten voor het jaar 2015. Dat betreft vooral bedrijven die vorig jaar overdracht van rechten hebben vastgelegd via zogenoemde private overeenkomsten. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die veel grond ruilen zoals telers van bollen, aardappelen en groente. Zij hebben nog niet allemaal duidelijkheid over de rechten. Zeker niet als er nog een bezwaar is ingediend tegen de vaststelling over 2015 of als bedrijven dat nog willen doen. Ook accountants en andere adviseurs melden dergelijke gevallen.

Volgens RVO waren op 21 april aan alle aanvragers de rechten toegekend. Tot begin mei waren 578 bezwaren ingediend waarvan er 118 waren afgehandeld.

Andere situaties waar er wel een vaststelling van de betalingsrechten 2015 is geweest, maar waar de aantallen en waarde van rechten nog niet juist zijn vastgelegd zijn bijvoorbeeld bedrijven waar een bedrijfsoverdracht heeft plaatsgevonden die nog niet volledig is verwerkt.

Bezwaar en rechten overdragen

Volgens RVO is het wel mogelijk om betalingsrechten te verkopen of te verhuren in 2016 terwijl er tegen de vaststelling bezwaar is gemaakt of als dat nog gaat gebeuren. Definitief overdragen kan volgens RVO in principe alleen als een bezwaar gegrond wordt verklaard en alsnog betalingsrechten zijn toegekend. Bedrijven die nog bezwaar willen maken moeten de overdracht in ieder geval melden in het bezwaarschrift. Verder heeft RVO de volgende gegevens nodig:

  • de naam en het KvK-nummer van de koper of huurder;
  • het aantal betalingsrechten dat wordt overgedragen;
  • of er sprake is van verkoop of verhuur;
  • bij verhuur heeft RVO.nl ook de einddatum van de verhuur nodig;
  • overdragen kan alleen aan een actieve landbouwer.

Let op termijn

Voor het indienen van een bezwaar geldt de termijn die in de beslissing wordt genoemd. Bij overdracht van rechten moet het bezwaar uiterlijk 15 mei 2016 door RVO.nl zijn ontvangen. Is de bezwaartermijn die in de beslissing wordt genoemd eerder afgelopen dan 15 mei, dan is die termijn van toepassing.

Wanneer al een bezwaar is ingediend tegen de afwijzing van betalingsrechten zonder aan te geven dat betalingsrechten worden overgedragen, dan is geen actie nodig volgens RVO.nl. Medewerkers van RVO nemen dan contact op met de indiener van het bezwaar om te vragen of hij betalingsrechten wil overdragen.

Beheer
WP Admin