RundveeNieuws

Veel melk via Snowman

De indexdraai, waarbij de fokwaarden van stieren worden gepubliceerd, kenmerkt zich door een groot aantal melkverervers. Met name de Snowman-zonen komen hoog in de NVI en INET rangschikking.

Browning, Snowfever en Poppe Snow blijken een zeer hoge melkaanleg en buitengewoon hoog exterieur door te geven. Gideon van ten Poele is een Gerard-zoon die zich voor het eerst meldt met zeer veel melk en lage gehalten. Opvallend bij deze O Man-kleinzonen is de combinatie van hoge melkaanleg en een positieve vruchtbaarheid. Nu hebben de dochters van de jonge fokstieren nog maar één keer gekalfd en ze zijn grotendeels nog niet drachtig verklaard, maar de index voor vruchtbaarheid ligt nabij de 100.

De 37 jonge stieren die voor het eerst een index krijgen op basis van melkgevende dochters, stijgen 27 punten NVI en 45 Inet. Dit duidt erop dat genomic voorspellingen de werkelijke prestaties hebben onderschat.

Supersire stier heeft eiwitvererving van -0.27%

De Amerikaanse stier Supersire heeft overal ter wereld al veel nakomelingen. De stier is veelvuldig gebruikt in fokprogramma’s. Zijn eiwitvererving van -0.27% zal weinig Nederlandse veehouders bekoren. Volle broer Headliner heeft in Nederland nog maar 28 dochters aan de melk, maar hij lijkt meer allround.

Bij de roodbonten trekken Bruchter Passe, Youri en Eragon P de aandacht. Passe steeg in productie en is de hoogst verkrijgbare stier. Youri krijgt een flinke terugslag in melk, maar stijgt 30 punten NVI. De hoornloze stier Eragon laat op basis van de eerste 80 dochters een mooie productie zien.

Beheer
WP Admin