Veel fouten bij uitgaven Europese subsidies voor plattelandsbeleid AlgemeenNieuws

Veel fouten bij uitgaven Europese subsidies voor plattelandsbeleid

Plattelandsontwikkeling en regionaal beleid blijft het zorgenkindje bij de verantwoording van de uitgaven van Europees geld. Dat blijkt uit de EU trendrapportage van de Rekenkamer.

De Europese rekenkamer geeft opnieuw geen positief oordeel over de rechtmatigheid van de uitgiften. Het percentage fouten en onzekerheden daalde wel licht naar 4,4%, maar daarmee wordt de norm van 2% nog niet gehaald.  De meeste fouten worden gemaakt bij het plattelandsontwikkeling en regionaal beleid, blijkt uit het EU-trendrapport.

Meldingen

Het aantal meldingen bij het EU-fraudebureau OLAF over onregelmatigheden en mogelijke fraudegevallen is met 4,4% toegenomen naar 16.473, meldt de Rekenkamer. Het gaat om een bedrag van €3,2 miljard. In 2013 was dit nog €2,14 miljard. “De meeste meldingen komen uit Tsjechië, Slowakije, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en gaan vooral over landbouw- en structuurfondssubsidies”, aldus de Rekenkamer.

Lidstaten ook verantwoordelijk

De Europese lidstaten geven jaarlijks 80% van het EU-begroting van €144 miljard uit. “De lidstaten zijn dus medeverantwoordelijk voor een goed beheer en een juiste besteding van dit geld. Toch zijn nog maar drie van de 28 lidstaten (waaronder Nederland) bereid om in het openbaar en op politiek niveau verantwoording af te leggen over hoe het EU-geld binnen hun landsgrenzen is besteed. De overige lidstaten beperken zich tot het verplichte jaarlijkse overzicht van de controles die ze hebben verricht naar de rechtmatigheid van de besteding van het geld dat ze vanuit Brussel hebben ontvangen”, aldus de Algemene Rekenkamer.

Beheer
WP Admin