Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Veel belangstelling voor ploeginstructie op Walcheren

De kennis van een goede ploegafstelling laat nogal eens te wensen over. Daarom organiseerden AJK en VVB-Walcheren vrijdag 12 juli een ploeginstructie. Door het wegvallen van praktijkscholen is zo’n instructie nodig, redeneren de organisaties. Een schot in de roos, zo bleek. Gerekend werd op 15 deelnemers, maar er kwamen er 70 opdagen.

Bij de 3 ploegcombinaties krijgen 3 groepen praktijk onderricht. Daarnaast is er een demo van een nieuwe eend in de ploegbijt. Jos Wisse is bereid gevonden om met zijn 'Ovlac'-ecoploeg het ploegwerk ervan te laten zien.

En er volgt weer een stuk uitleg over hoe je met een bepaalde instelling nog iets kunt verbeteren. De organisatie had gerekend op 15 deelnemers, en dan in hoofdzaak jongere telers. Het werden er over de avond heen 70. Niet alleen jongeren maar ook de oudere garde laat zich nog graag bijspijkeren.

De zojuist geploegde voren liggen vlakker dan die ernaast. Vlakligging is een belangrijk aspect van met name de wintervoor. Enerzijds blijft het teveel aan water minder makkelijk op het land staan, anderzijds zorgt geploegd land voor goede waterberging.

Een van de belangrijkste punten bij ploegafstelling is instellen van de treklijn. Hier corrigeert instructeur Kees de Rijke de treklijn aan de ploeg van Jan en Koen Lampert, die ook het perceel gerststoppel beschikbaar hebben gesteld. De correctie is als donker stukje schroefdraad zichtbaar aan het eind van de treklijnstang.

Na een stukje ploegen wordt met de rolbandmeter het resultaat gemeten of de verhouding voordiepte en snijbreedte goed is.

De ploeg wordt ingesteld. Een belangrijk aspect om te ervaren hoe de instelling van een ploeg staat, is om te ploegen met een trekker met net voldoende capaciteit om de ploeg te trekken. De trekker zal dan op de bokkigheid van de ploeg reageren. Een trekker met forse overcapaciteit zal een ploeg toch wel door de grond sleuren zonder dat je veel merkt in de cabine. Wat je wel merkt, is het extra brandstofverbruik.

Instructeur Freek Boudeling geeft hier bij de ploegcombinatie van Mts. Lampert-Vos toelichting hoe je moet instellen om een bepaald resultaat te krijgen.

De ploeg is Spaans. Importeur van Koeckhoven heeft met name de scharen aangepast aan de Nederlandse omstandigheden. Zo zijn de scharen als risters uitgevoerd naar eigen ontwerp. Ze staan anders dan scharen bij gewone ploegen. De ploegzool blijft hierdoor rul, wat weer ten goede komt van waterberging en bodemleven.

Met deze ploeg wordt onland geploegd, maar de trekker staat ervoor en niet in verstek. Onland ploegen krijgt steeds meer belangstelling omdat is aangetoond dat in de voor rijden een mate van bodemverdichting in de hand werkt. De ploeg zelf lijkt simpel door het ontbreken van onder meer kouters en schijven.

Deze avond wordt waarschijnlijk meer aan de ploegen gesleuteld dan anders in een jaar. Mede door het brede aanbod van 3 combinaties, de ploeginstructie daarbij en de demo van de ecoploeg verdient dit initiatief zeker navolging.

Het ploegwerk van deze vierschaar wordt na de correctie nauwlettend bekeken. Deze combinatie met chauffeur heeft maatschap Francke beschikbaar gesteld.

De ploegcombinaties die aantreden, zijn van akkerbouwers uit de omgeving. De instructeurs zijn ploegkampioenen en tegenwoordig juryleden bij ploegwedstrijden. Hier vraagt instructeur Mathe van Tilbeurgh naar op- en aanmerkingen op het ploegwerk, en hoe de ploeg dan moet worden ingesteld om dat te verbeteren.

Door onder meer het wegvallen van de praktijkscholen blijkt dat veel kennis niet meer terecht komt bij jonge boeren. Met name het correct ploegen laat wel eens te wensen over. Dit was voor enkele Walcherse boeren een reden om te proberen daar wat aan te doen. Het AJK en VVB Walcheren organiseerden daarom een ploeginstructieavond. - Foto's: Anton Dingemanse

In deze droge grond is het ploegwerk met aangepaste risters goed te zien. Wisse ploegt op 18 centimeter. Dat is duidelijk voldoende om de stoppel onder te krijgen en ligt dan waarschijnlijk voldoende ondiep om verticaal migrerende wormen na vertering voedsel te verschaffen.

Beheer
WP Admin