Foto: Henk Riswick RundveeFoto

Veel arbeidsgemak in nieuwe melkstal

Jacco Zwiers neemt binnenkort een 2×10-melkstal zonder melkklauwen in gebruik. De melkbekers komen met behulp van perslucht automatisch onder de uiers terecht. Dat zorgt voor veel arbeidsgemak.

"Het melken gaat erg makkelijk en licht", vertelt Zwiers, die naar eigen zeggen bijna automatisch kan melken. "Ik heb hier bijna 20 melkrobots op een rij. Slechts 20% van het werk hoef ik als melker nog zelf te doen. Daarbij behoud ik wel het complete overzicht."

Maatschap Dikkerboom-Lemstra-Terpstra in het Friese Scharnegoutum heeft al een poosje ervaring met dit type melkstal. Zwiers las er vorig jaar over in Boerderij. "Toen we het melksysteem in werking zagen, was ik meteen verkocht." Om kennis te maken met dit type melkstal nam hij in Scharnegoutum ook een melkbeurt voor zijn rekening.

Maatschap Zwiers werkte ruim 30 jaar met deze tweedehands gekochte 2x4-visgraat. Die werd ooit voor 5.000 gulden gekocht. "Inclusief melkapparatuur was mijn vader destijds 10.000 gulden kwijt", aldus Zwiers. Met het huidige aantal koeien is de melktijd opgelopen naar 2,5 uur.

Zwiers verwacht dat hij straks na ruim een uur klaar is met melken. "Dat scheelt al twee uur op een dag."

Dit is de mestgoot. Die helpt de melkstal schoon te houden. Het melkgebouw is onderkelderd. Zwiers kan 450 kuub mest opslaan.

De melkapparatuur bevindt zich onder de stand van de koe. Zwiers liet een kelder van 2 meter diep storten. Dat zorgt voor meerkosten. "Deze melkstal is 25% duurder dan een traditionele melkstal", aldus Zwiers.

Deze praktijkfoto is gemaakt in Scharnegoutum. Zwiers: "De melkstal moet zich hier natuurlijk nog bewijzen. Ik hoop dat de koeien die slangetjes heel houden."

Het half-automatische melksysteem is bedacht door melkveehouder Broer Roorda en servicebedrijf Jan Castelein. De medewerkers van Castelein verzorgen de installatie. "Het is een investering in arbeidsgemak. Ik word als melker veel minder belast", zegt Zwiers, die een paar dagen per week actief is als veehandelaar.

Na het melken zakken de melkbekers automatisch en gaat de schuif weer dicht. Vervolgens kan Zwiers de installatie met één druk op de knop in de spoelstand zetten. Hij hoeft enkel nog de bovenzijde van de melkstal schoon te spuiten.

Dit is het nieuwe tanklokaal. Maatschap Zwiers levert aan Bel Leerdammer. Het rollendjaargemiddelde is 7.000 liter, met 4,40% vet en 3,6% eiwit.

De ligboxenstal is leeg. De dieren lopen buiten. Groeien is voor de veehouders geen ambitie. "We hebben genoeg grond, maar we zitten niet te wachten op nog meer werk", aldus Jacco Zwiers.

Zwiers boert op zandgrond. De koeien gingen ook dit jaar al weer vroeg naar buiten. "Meestal begint het weidegangseizoen hier zo rond 1 april."

Zwiers werkt met veel percelen op afstand. Alle percelen liggen binnen een straal van 15 kilometer. De melkkoeien worden geweid op de huiskavel. Jongvee staat verder van huis. "Jongvee weiden is de goedkoopste manier. Maar het is soms wel bewerkelijk."

Een blik in de vleesstierenstal. Zwiers werkt hoofdzakelijk met raszuivere Piemontese-stieren. "Ik vind het prachtige, gespierde dieren. Die grijze kleur maakt ze toch wat apart. Daar hou ik van."

De dieren groeien in 2,5 jaar naar een aflevergewicht van 550 kilo. Zwiers werkt met een rantsoen van mais, kuilgras, hooi en bijpassende brok.

Zwiers koos voor een arbeidsvriendelijke melkstal. Hij hoeft straks niet met melkklauwen te slingeren. De melkbekers komen vanuit de vloer onder het uier terecht. Dat gebeurt met behulp van perslucht.

Het gaat om een 2x10-zij-aan-zij van SAC, met Rapid Exit-uitvoering. Zwiers wilde aanvankelijk 2 melkrobots laten installeren. "In combinatie met weidegang vond ik dit een betere optie", aldus de melkveehouder, die zijn dieren het liefst dag en nacht weidt en over een diepe huiskavel van 27 hectare beschikt.

Zwiers is de vierde melkveehouder die met dit type melkstal gaat werken. Op dinsdag 1 mei is er een open dag op het bedrijf. Bezoekers zijn tussen 10.00 en 16.00 uur welkom aan de Peezeweg 13 in Dalfsen.

Maatschap Zwiers neemt in mei een nieuwe melkstal in gebruik. Die bevindt zich in dit nieuwe melkgebouw (22,5 bij 15 meter).

Jacco Zwiers (46) heeft in maatschap met zijn ouders Jaap (69) en Gerrie (68) en broer Bert (49) een veelzijdig boerenbedrijf in Dalfsen (Ov.). Er zijn 110 melk- en kalfkoeien, 115 stuks jongvee en 75 vleesstieren. Bij het bedrijf hoort 84 hectare derogatiegrond en 50 hectare natuurland. - Foto's: Henk Riswick

Zwiers gaat werken met koeherkenning. De koeien krijgen straks individueel brok gevoerd via pipe-feeders.

Beheer
WP Admin