Droogstand. - Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

Veehouders kunnen droogstands-app testen

Dairy Campus Leeuwarden gaat een app testen die moet helpen bij de beslissing om een koe korter droog te zetten dan gebruikelijk of zelfs om de droogstand over te slaan en de koe dus ‘door te melken’.

De applicatie wordt ook ingezet in een veldexperiment met de Universitaire Landbouwpraktijk (ULP) in Harmelen. De mobiele droogstand-applicatie is dan ook beschikbaar voor veehouders ter ondersteuning van de keuze voor droogstandslengte en gebruik van droogzetter. Wie interesse heeft en sommige koeien verkort of niet wil droogzetten, kan zich melden bij Wageningen University om mee te draaien in het experiment om de app te testen.

Droogstand op Maat

In het project ‘Droogstand op Maat’ is gezocht naar koefactoren die het succes van verkorten of weglaten van de droogstand op melkproductie en uiergezondheid voorspellen. Deze koefactoren zijn onderdeel van de mobiele applicatie.

Beheer
WP Admin