President Obama en bondskanselier Merkel. <br /><em>Foto: ANP </em> AlgemeenNieuws

Veehouders kritisch tegenover TTIP

Bijna 40% van de Nederlandse veehouders staat negatief tegenover TTIP, een handelsverdrag tussen de EU en VS. Minder dan een derde is positief. Dat blijkt uit een enquête onder 903 Nederlandse veehouders. Slechts iets meer dan de helft verklaarde iets of veel van het onderwerp te weten. Veel boeren vrezen dat oneerlijke concurrentie leidt tot de ondergang van hun bedrijf en dat alleen grote, intensieve bedrijven overleven.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Prosu Databased, in opdracht van Milieudefensie. De helft van de geënquêteerde veehouders is melkveehouder. Milieudefensie, FNV en een groep boerenorganisaties vormen een coalitie tegen TTIP. LTO is als grootste belangenbehartiger geen lid van de groep, maar LTO-vakgroep varkenshouderij wel.

Vrees voor handelsdeal

De groep vreest dat de EU de grenzen opent voor Amerikaanse landbouwproducten die zijn gemaakt met lagere eisen voor het milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. De EU en VS hebben zichzelf ten doel gesteld voor het einde van het jaar tot een handelsdeal te komen, die dan wordt voorgelegd aan de parlementen.

In het onderzoek geeft 22% van de rundveehouders, varkenshouders en pluimveehouders aan niet te weten wat TTIP is. Slechts 11% zegt goed op de hoogte te zijn. Van de boeren die weten wat het verdrag is, staat 39% negatief tot zeer negatief tegenover het verdrag. Een derde is neutraal en het overige deel is positief.

Van de veehouders die zegt goed op de hoogte te zijn van TTIP, is 55% negatief. Van de boeren die zeggen er “iets” van te weten, is 48% negatief. Een derde van de melkveehouders vreest dat door een deal prijzen onderuit gaan. In de pluimveehouderij en varkenshouderij liggen de percentages hoger, maar is de onderzochte groep wel klein.

Nieuwe verwachte standaarden

Bijna de helft van de veehouders verwacht dat de standaarden voor milieu en dierenwelzijn afnemen door TTIP. “De kwaliteit van het voedsel dat wij in Europa op ons bord krijgen zal onder druk komen,” aldus Sieta van Keimpema, voorzitter van melkveehoudersvakbond DDB. Volgens Van Keimpema houdt de EU vast aan hoge standaarden voor Europese boeren terwijl ze in Amerika met lagere eisen én kosten geproduceerde voedingsmiddelen wil toelaten.

Volgens de Europese Commissie liggen lagere standaarden voor voedsel of productiemethoden niet op tafel.

Beheer
WP Admin