AlgemeenNieuws

Veehouders getroffen door vervuild veevoer

Rijswijk – Veel agrarische bedrijven zijn getroffen door met het verboden antibioticum furazolidon vervuild veevoer.

Dit bevestigde Francine van Rossem, directeur van Trustfeed.  Eind juni kwamen de eerste berichten naar buiten over de furazolidon-vervuiling in de  kalverhouderije. Nu blijkt het te gaan om een veel bredere verspreiding over meerdere sectoren. Van Rossem: “De rundveehouderij, varkenshouderij, maar ook de paardenhouderij zijn getroffen. Alleen in de pluimveesector is het bij mijn weten niet aangetroffen.”

De bron van het vervuilde product is het bedrijf Van Kats Food & Feed B.V. uit Lopik dat een eiwithoudende grondstof geleverd heeft aan drie Trustfeed-deelnemers die furazolidon bevatte. Om hoeveel bedrijven het exact gaat wil Van Rossem niet zeggen. “Het gaat in ieder geval om minder dan honderd bedrijven.”

De NVWA bevestigt dat er ontwikkelingen zijn in het onderzoek naar deze zaak. Naar verwachting zal de Tweede Kamer morgen worden geïnformeerd. Details kan de autoriteit nog niet geven, maar wel is duidelijk dat de zaak in omvang groter is dan in het begin werd ingeschat.

In eerste instantie leek het erop dat biscuitmeel de bron van de kankerverwekkende stof is, maar volgens Francine van Rossem is de herkomst nog steeds niet helemaal duidelijk. Volgens de Trustfeed directeur moet de herkomst gezocht worden in een sojadragende grondstof die Van Kats verwerkt in het voer. Welke drie Trustfeed-deelnemers getroffen zijn, wil Van Rossem niet zeggen.

Onbevestigde geluiden uit kringen van veehandelaren wijzen in de richting van Trustfeed-deelnemer Coops in Halle als bedrijf dat de vervuilde grondstof heeft verwerkt in het voer. Het Gelderse bedrijf wil dat zelf nog niet zelf bevestigen.

Onduidelijk blijft of buiten Trustfeed-deelnemers nog andere veevoerbedrijven vervuilde grondstoffen van Van Kats hebben afgenomen.

Over wat de reden is dat het middel furazolidon in het veevoer is terecht gekomen, tast Van Rossem volledig in het duister. “Ik kan met de beste wil van de wereld niet bedenken wat de reden kan zijn. We hebben ons de afgelopen weken allemaal suf gepeinsd. Furazolidon is niet groeibevorderend, het heeft totaal geen ‘toevoegde waarde’ voor wie of wat dan ook.”

Volgens Van Rossem is op zich het vervuilde voer wel goed te traceren door de moderne volgsystemen, maar is het waarschijnlijk onmogelijk om er nog iets van terug te halen. “Het vervuilde product is door Van Kats vrij lang geleden – maart en april – geleverd, dat voer is allemaal al lang opgebruikt.”

Tot nu toe heeft het furazolidon-schandaal niet tot grote onrust geleid, stelt Van Rossem. “Ik heb daar niets van gemerkt, het gaat bij mijn weten ook om lage gehaltes.”

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin