De rundvleessector de grootste bijdrage aan de ammoniakuitstoot in de Verenigde Staten: 2,2% van het totaal. Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Veehouderij VS stoot minder broeikasgas uit dan gedacht

De uitstoot van broeikasgassen door de Amerikaanse veehouderij is veel lager dan gesteld wordt. De uitstoot van melkvee bedraagt slechts 1,37% van de totale Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen (GHG). De veehouderij als geheel draagt voor slechts 4,2% bij, en niet voor 18% tot 51% die activisten vaak aanhalen.

Dit concludeert Frank Mitloehner, specialist luchtkwaliteit aan de universiteit van California-Davis. Mitloehner wil met zijn onderzoek helderheid scheppen. “Deze cijfers steken scherp af bij 18% tot zelfs 51% die activisten vaak aanhalen”, aldus de onderzoeker. De transportsector in de VS veroorzaakt 27% van alle GHG-emissies, de energieproducenten stoten 31% uit.

Spaarlamp effectiever dan vleesloze dag

Binnen de veehouderij levert de rundvleessector de grootste bijdrage: 2,2% van het totaal. De veelgehoorde kreet dat je beter een Hummer kunt rijden dan een hamburger eten, klopt volgens Mitloehner totaal niet. Ook vleesloze dagen zijn volgens hem beperkt effectief. Als iedereen in de VS wekelijks zo’n dag aanhield, daalt de totale GHG-uitstoot in de VS maar 0,6%. Als iedereen spaarlampen gebruikt, heeft dat dubbel zo veel effect.”

Hoogproductieve dieren zijn efficiënt

De relatief lage uitstoot door de rundveehouderij komt door de efficiënte productie. Voor een Amerikaanse koe die ruim 10.000 kilo melk per jaar produceert, zijn in Mexico 2 koeien nodig. Dat resulteert in ongeveer een dubbele mest- en methaanproductie. In India zijn voor dezelfde hoeveelheid melk zelfs 9 koeien nodig.

De wereldvoedselorganisatie FAO ziet dit volgens Mitloehner ook en is daarom bezig met de ontwikkeling van een ‘gouden standaard’ voor het ecologisch verantwoord houden van dieren.

Beheer
WP Admin