Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Veehouder mag boete niet afschuiven op softwarefout

Een niet goed genoeg werkend softwareprogramma (VeeManager) is geen reden voor boeteverlaging of aanleiding om een niet gemelde spuitplek bij een koe milder aan te rekenen.

Dit oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een zaak die is aangespannen door een veehouder. Bij een koe van hem werd begin 2017 aan de slachtlijn een spuitplek aangetroffen, die niet op het VKI-formulier stond vermeld. Daarvoor kreeg de veehouder een boete van € 1.250. Ook werd de koe niet goedgekeurd, omdat ontstekingsremmers en anti-infectiemiddelen werden aangetroffen in het weefsel (Novem en Diatrim).

Eindverantwoordelijkheid bij veehouder

De veehouder tekende bezwaar aan bij de rechtbank Rotterdam, met het argument dat hij naar eer en geweten had gehandeld, maar dat hij bij de afmelding van het dier had vertrouwd op het VeeManager-programma en dat die het in te vullen VKI-formulier niet goed had getoond. Hij vroeg daarom om halvering van de boete. De rechtbank ging niet mee in dat verweer. Ook het CBb deed dat niet. Het gaat volgens het college niet aan om een niet goed werkend stuk software de schuld te geven, omdat de eindverantwoordelijkheid voor de afgifte van de juiste gegevens blijft liggen bij de veehouder.