<em>Foto: Koos Groenewold</em> RundveeOpinie

‘Veehouder en dierenarts, wees gezonde partners!’

Met de dierenarts samenwerken motiveert. Zo werken beloont de dierenarts voor gezonde in plaats van voor zieke dieren, schrijft columnist Marja Kwekkeboom.

Vorig jaar zijn we gestart met het project ­Gezonde Partners van Courage. Het doel is dat dierenarts en veehouder anders samenwerken, zodat de arts beloond wordt voor gezonde in plaats van zieke dieren. De resultaten bij ons en de andere elf bedrijven zijn positief. Samen verantwoordelijkheid nemen voor diergezondheid werkt stimulerend en motiverend.

Dierenarts wordt betaald voor zieke dieren … dat kan anders

Een dierenarts wordt toch vooral betaald voor zieke dieren. Courage, de innovatieorganisatie van de melkveehouderij, wil een andere manier van samenwerken stimuleren. Juist de gezondheid van de dieren moet vooropstaan, waarbij preventief werken en meedenken gestimuleerd en betaald worden.

Veearts en veehouder kiezen één gezondheidsdoel

Op twaalf veehouderijbedrijven is het project van start gegaan. Veearts en veehouder kiezen samen één gezondheidsdoel, waar ze een jaar lang extra aandacht aan besteden. De veearts geeft gevraagd en ongevraagd advies, de veehouder gaat daarmee aan de slag. De vorderingen worden besproken en zo nodig wordt bijgestuurd. De veearts brengt twee derde van de kosten direct in rekening. Als na dat jaar het doel bereikt is, betaalt de veehouder het resterende derde deel van de kosten en een bonus.

Ons hoofddoel: uiergezondheid

Onze veearts was direct enthousiast. Samen stelden we de uiergezondheid centraal. Doel: op jaarbasis het percentage koeien met een hoog celgetal van dertien naar zeven. Het eerste halfjaar hebben we zaken geanalyseerd en uitgeprobeerd. Na drie dipmiddelen hebben we nu een middel dat goed werkt. Ook gebruiken we andere doekjes om voor te behandelen. Het afnamemoment van het melkstel veranderden we, maar dat werkte juist averechts. Dat is weer teruggezet. Het is een zoektocht, maar zeker in de tweede helft van het jaar gingen we vooruit. Na een jaar was ons doel nog niet bereikt, maar de richting ernaartoe was er wel. Zoals het er nu uitziet, halen we het doel wel in het komend half jaar.

Nu elke twee weken controle door veearts

Naast het werken aan het doel is eigenlijk een belangrijker resultaat dat de veearts nu iedere twee weken komt voor algemene controle. Koeien worden eerder en zo nodig vaker bekeken en dat werkt goed. Ook zijn we meer met elkaar in gesprek. We weten waar het de vorige keer over ging en bespreken zaken als gelijkwaardige gesprekspartners.

Na een jaar vinden wij het grootste winstpunt dat we ons samen verantwoordelijk voelen voor de diergezondheid. Dat geven de andere deelnemers ook aan. De financiële afspraken stimuleren ons niet direct, maar andere deelnemers vinden dat wel belangrijk. Een breed ervaren knelpunt is het formuleren van een zinvol en haalbaar doel. Hulp daarbij is nuttig. In de toekomst lost zich dat hopelijk op, door goede voorbeelden van bedrijven met ervaring.

Andere veehouders én veeartsen raden we zeker aan om deze werkwijze te overwegen.

Beheer
WP Admin