height:550px VarkensAchtergrond

Varkenssector doet ertoe

De grote bijdrage aan de landelijke economie is een vaak gebruikt argument voor het aantonen van het belang van de varkenssector. Hoe groot is die bijdrage?

Cijfers over werkgelegenheid, toegevoegde waarde en omzet bevestigen dat de varkenshouderij een sector is die ertoe doet.

Zo houdt iedere werknemer op het primaire varkensbedrijf ook ruim twee anderen aan het werk.

3.600 bedrijven gespecialiseerd in varkens

De toegevoegde waarde die wordt gerealiseerd in de varkenssector maakt een wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. 

In 2014 telde Nederland 5.100 primaire varkensbedrijven. Hiervan zijn rond 3.600 bedrijven gespecialiseerd in varkens, de rest heeft er nog een andere landbouwtak naast. Deze bedrijven samen bieden werkgelegenheid in een schil aan bedrijven rondom de varkenssector.

[([002_rb-image-1788500.jpeg]:inzetgroot)]

 

Onderzoek LEI

Die aan de varkenshouderij verbonden bedrijven zijn meestal niet alleen op varkens gericht, maar ook aan andere (landbouw)sectoren verbonden. Uit onderzoeksrapporten van het LEI, gegevens vanuit de verschillende sectoren zelf en enkele gefundeerde schattingen maakte Boerderij een overzicht van de omzet en hoeveelheid fte’s die indirect afkomstig is uit de varkenshouderij. Daarbij is zoveel mogelijk vermeld wat de toegevoegde waarde is. Gebruikte gegevens komen met name uit de jaren 2013 en 2014.