Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Varkensrechten hoeven niet omgezet in fosfaatrechten

Twee veehouders die op de referentiedatum voor het bepalen van de fosfaatrechten (2 juli 2015) in de omschakeling van hun bedrijf zaten, krijgen hun varkensrechten niet omgezet naar fosfaatrechten.

Tot die beslissing komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in twee kortgedinguitspraken over de toekenning van fosfaatrecht.

Van gemengd bedrijf naar alleen melkvee

In beide gevallen gaat het om bedrijven die bezig waren hun bedrijf met varkens en melkkoeien om te zetten naar uitsluitend melkkoeien. Op de referentiedatum was die omzetting nog niet voltooid en kregen beiden fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal aanwezige koeien. Echter, beide boeren hebben nog 825 en 532 varkensrechten (respectievelijk 6.105 en 3.937 kilo fosfaatruimte).

Voor het omzetten van de varkensrechten in fosfaatrechten ziet het CBb geen mogelijkheid. De algemene maatregel van bestuur die dat mogelijk moet maken, is namelijk (nog) niet getroffen. Zolang dat het geval is, hoeft de minister de varkensrechten niet om te zetten, stelt het CBb.

Financiële gevolgen

In een bodemprocedure kunnen de financiële gevolgen van de verkoop van varkensrechten en de koop van de benodigde fosfaatrechten worden beoordeeld. Dat geldt ook voor de vraag wat nog tot het ondernemersrisico behoort, stelt de kortgedingrechter in zijn uitspraak.

Beheer
WP Admin