Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Varkenshouderskoepel POV zoekt nieuwe bestuurders

Voor de nieuw ingedeelde regio’s zoekt de POV regiobestuurders. POV-leden met bestuursambities kunnen sinds woensdag solliciteren.

De nieuw ingedeelde regio’s zijn: Noord; Overijssel, Gelderland, West, Zuid-West, Zuid-Oost en Limburg. Elk van deze regiobesturen zal gevormd worden door minimaal 3 en maximaal 7 personen.

Oude regio-indeling, die van NVV en LTO kwam, vervalt

De regio-indeling zoals de NVV en de LTO hanteerden komt straks te vervallen. Momenteel zitten er 14 bestuurders vanuit deze geledingen in het landelijk bestuur. Dat wordt teruggebracht naar 7, met één vertegenwoordiger uit elke regio. Deze 7 worden aangevuld met maximaal 7 leden uit het dagelijks bestuur voor het nieuw te vormen landelijk bestuur. Het aantal bestuurders wordt zo fors teruggebracht. Momenteel telt het overgangsbestuur 24 mensen.

Vacatures

Er zijn zowel vacatures voor bestuursleden, voorzitters, vervangend voorzitters, secretarissen als penningmeesters. Huidige bestuurders moeten zodoende opnieuw solliciteren om ook in de nieuwe organisatie een plek te krijgen. Er wordt gezocht naar mensen die goed luisteren en signalen vanuit de regio kunnen oppikken en doorspelen. De sollicitaties moeten op 1 september binnen zijn. Vervolgens moet op 1 januari 2018 de nieuwe organisatie operationeel zijn.

De sollicitaties moeten op 1 september binnen zijn.

Beheer
WP Admin