Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Varkenshouders gezocht voor knaagdieronderzoek

Het Kennis- & Adviescentrum Dierplagen (KAD) zoekt minstens twintig varkenshouders voor een onderzoek naar de aanwezigheid van muizen en ratten op veehouderijen.

In het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Landbouw (LNV) wordt uitgevoerd worden bedrijven eenmalig bezocht waarbij een screening wordt uitgevoerd naar de aanwezigheid van knaagdieren, eventuele schade door knaagdieren, bouwkundige en hygiënische aspecten. Deelnemende varkenshouders krijgen na afloop een rapport met de bevindingen wat als uitgangsmateriaal kan dienen voor een plaagdierbeheersplan.

Risico’s van knaagdieren

Knaagdieren als ratten en muizen spelen mogelijk een belangrijke rol bij stalbranden. Met dit onderzoek wil het ministerie meer inzicht krijgen in de risico’s die knaagdieren met zich meebrengen. Daarbij is het van belang in beeld te krijgen hoe het is gesteld met de aanwezigheid van knaagdieren, waar ze zich ophouden, eventuele aanwezigheid in elektrische installaties en vraatschade aan kabels.

De deelnemende bedrijven blijven in de rapportage naar LNV anoniem. De periode voor de bedrijfsbezoeken loopt nog tot medio april. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen zich aanmelden via mstrating@kad.nl.

Beheer
WP Admin