Nu het praktijkcentrum Sterksel verkocht wordt, is er behoefte aan nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Het Varkensfonds financiert ideeën uit de sector. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Varkensfonds gaat begin februari live

Varkenshouders kunnen via het Varkensfonds financiering aanvragen voor praktijkonderzoek.

Het eind vorig jaar gepresenteerde Varkensfonds gaat als het goed is deze week live. Via de website varkensfonds.nl kunnen varkenshouders een financieringsverzoek voor praktijkonderzoek doen. Tijdens de presentatie werd 1 januari genoemd als datum waarop inschrijven mogelijk was, maar dat is vanwege technische problemen niet gehaald.

POV-voorzitter Linda Verriet merkt dat er genoeg ambitie is in de sector voor onderzoek op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid: “De eerste twee varkenshouders hebben zich al bij mij gemeld met concrete plannen. Die kunnen komende week hun aanvraag dus indienen. Inmiddels horen we al meer ideeën die nog verder uitgewerkt worden.”

Varkensfonds focust op dierwelzijn en -gezondheid

Voor het onderzoeksprogramma is bewust gekozen voor dierenwelzijn en -gezondheid omdat hier maar beperkte onderzoeksgelden beschikbaar zijn. “Ook vanuit de overheid is maar weinig geld beschikbaar. Thema’s als klimaat en stikstof kunnen veel meer rekenen op financiële steun”, stelt Verriet.

Het budget van het onderzoek komt van de overgebleven gelden van de verkoop van onderzoekscentrum Raalte, zo’n € 700.000. Daarnaast komt de opbrengst van de verkoop van praktijkcentrum Sterksel ten goede van het Varkensfonds. Hoe groot dat bedrag is weet Verriet nog niet, de verkoop wordt als het goed is de komende maanden afgerond.

Geen maximum

Aan het toe te kennen bedrag voor een financieringsvraag zit geen maximum. Wel stelt het Varkensfonds dat de helft van het benodigde bedrag door andere financiers, privaat of publiek, opgebracht moet worden.

Een commissie beoordeelt de ingediende financieringsverzoeken om te voorkomen dat er meerdere onderzoeken naar eenzelfde thema worden gedaan en om te controleren of er sprake is van innovatief praktijkonderzoek.

Beheer
WP Admin