Varkensbaron Straathof staat aan de zijlijn - Foto: Koos Groenewold VarkensAchtergrond

Varkensbaron Straathof staat aan de zijlijn

De Duitse varkensbedrijven van varkensbaron Adriaan Straathof zijn tot begin 2017 in handen van curatoren. Wat daarna gebeurt, is ongewis.

Straathof Holding GMBH heet sinds 2015 LFD Holding. De naamsverandering van de Duitse varkensbedrijven van Adriaan Straathof ging gepaard met de overdracht van de aandelen aan twee curatoren. Curator Christian Graf Brockdorff bezit 95% van de aandelen en het restant is in handen van Schultze & Braun, meldt de website van LFD.

In totaal gaat het om elf bedrijven in Duitsland waarvan de Nederlander Adriaan Straathof aandeelhouder was. De bedrijven zijn gevestigd in zes verschillende Duitse deelstaten en de hoofdvestiging zit in Gladau. De structuur is hetzelfde als toen Straathof juridisch eigenaar was.

Adriaan Straathof.
Foto: Koos Groenewold

De dagelijkse leiding van het Duitse Straathof-imperium is in handen van Jörn Göbert en Heidrun Spengler. Spengler is de rechterhand van Straathof in Duitsland en zij werkte al voor hem vóór de aandelenoverdracht. Spengler schrijft en zegt wat Straathof haar influistert, alles in het bedrijfsbelang. Voor dit artikel is Spengler weinig spraakzamer dan Straathof. Ze wil alleen bevestigen dat ze de leiding heeft over de voormalige Straathof-bedrijven.

Stromanconstructie

Na het beroepsverbod voor Straathof dat de rechter in 2014 uitsprak, moest hij noodgedwongen een stap terug doen. Reden dat hij geen varkens meer mag houden in Duitsland is overtreding van de dierenwelzijnsregels. De boxen in de dekstal zouden volgens de rechtbank te smal zijn, zieke dieren krijgen niet de juiste zorg en zwakke biggen zou het bedrijf op onwettige wijze doden. Los daarvan zijn de vergunningen volgens diverse Duitse media niet in orde. In Gladau is er vergunning voor 33.000 varkens, maar werden er 52.000 gehouden, aldus de media.

Straathof gaf begin 2015 zijn aandelen in handen van twee curatoren. Dit is voor een periode van twee jaar, zegt Roland Endres. Endres werkte als adviseur/verkoper voor Straathof bij Straathof Holding en nu onder de LFD-vlag. In 2017 wordt zodoende bekeken wat er verder met de aandelen gebeurt. Volgens Endres zijn alle opties open. De aandelen blijven nog langer bij de curatoren, worden verkocht of gaan terug naar Straathof.

Curator heeft alle rechten die eigenaar heeft

Onderzoek op Duitse websites leert dat een Treuhänder (Duits voor curator, red.) in principe alle rechten heeft die een eigenaar heeft van een bezit. De beide curatoren zouden dus zonder meer zakelijke transacties mogen doen namens de voormalige Straathof-bedrijven. Niettemin zijn er tussen Straathof en de curatoren afspraken gemaakt. Daarin is geregeld dat de curatoren alleen handelingen mogen verrichten die in het belang zijn van de Treugeber, Straathof in dit geval. Deze constructie wordt vaak gebruikt als iemand zijn zakelijke betrokkenheid bij een vennootschap wil verhullen, is de uitleg.

De curatoren mogen dus alleen zakelijke verbintenissen aangaan die in het belang zijn van Straathof. Via de directie, Heidrun Spengler en Jorg Göbert, bepaalt Straathof wat intern op zijn bedrijven gebeurt.

Een locatie met varkens van de LFD Holding in Wellaune, een van de elf locaties in Duitsland.
Foto: Mari van Genugten

Dorothea Frederking, parlementslid van Die Grüne, heeft in het parlement van de deelstaat Saksen-Anhalt geen goed woord over voor de curator-constructie van Straathof. “Curator Brockdorff is slechts een stroman. Straathof zet zijn tactiek van trucs, rookgordijnen optrekken en misleiden voort.”

Hoger beroep tegen beroepsverbod afgewezen

Begin 2017 loopt de periode van aandelenoverdracht aan de curator af. Ingewijden verklaren dat de afgelopen twee jaren zijn gebruikt om de bedrijven zodanig aan te passen dat ze voldoen aan de dierenwelzijnswetgeving, en de vergunningen in orde zijn. De Nordbank heeft voor deze operatie een vette lening verstrekt, wordt verteld. Als de boel up-to-date is, is het mogelijk de bedrijven te verkopen.

In theorie kan Straathof de aandelen terugkrijgen van de curatoren. Vooralsnog houdt de rechter dit tegen. Vorige week heeft de rechtbank een hoger beroep van Straathof tegen zijn beroepsverbod afgewezen. Net als de schadevergoeding van €20 miljoen die Straathof eist wegens het verbod.

Straathof weer aan het roer is een schrikbeeld voor veel politici in het oosten van Duitsland en veel Duitse varkenshouders. Dat Straathof de aandelen weer in bezit zou krijgen en vervolgens verder mag boeren, is onlogisch, zeggen ingewijden. De varkensbaron ligt onder een vergrootglas. Na de serie misstanden zijn alle ogen van actiegroepen, controleurs en lokale politici op hem gevestigd. Eén nachtelijke inval door activisten op zijn bedrijf waar een ziek varken wordt gefilmd, en half Duitsland is in rep en roer. Normalerwijze kan Straathof in Duitsland niet meer als varkenshouder functioneren. Daarvoor is te veel gebeurd, zeggen Duitse varkenshouders.

‘Straathof komt niet zonder werk te zitten’

Wat de afloop van deze tijdelijke aandelenoverdracht ook is, Adriaan Straathof komt niet zonder werk te zitten. In Nederland heeft hij zes varkensbedrijven (zie ‘Zes Nederlandse bedrijven’, onderaan dit artikel). De dagelijkse leiding daarover ligt bij zijn zoon Bas. Maar ook in Hongarije en Roemenië houdt Straathof varkens. Roland Endres verklaart dat Straathof veel in Oost-Europa zit om de bedrijven in Roemenië en Hongarije aan te sturen. De dagelijkse leiding in Duitsland ligt bij de LFD-directie.

LFD boert gewoon door. Met de biggen van Straathof is ook weinig mis. Deze week staat LFD op de toonaangevende veehouderijbeurs Eurotier in Hannover, om biggen te verkopen. Dat deed Straathof ook tijdens de vorige editie van de beurs. Ook op dit punt is niets veranderd.

Zes Nederlandse bedrijven

In Nederland blijft het aantal Straathof-bedrijven groeien. Er zijn er momenteel zes: Koningsbosch, Buren, Hoeven, Creil, Someren en Mariënheem. Het bedrijf in Mariënheem is gekocht van de familie Wichers-Schreur, die moest stoppen nadat de Rabobank de stekker eruit trok.

Voor dit bedrijf vraagt Straathof een nieuwe omgevingsvergunning aan. Straathof wil in Mariënheem bijna 3.000 zeugen houden en 7.300 biggen tot 15 kilo en 1.250 vleesvarkens.

Beheer
WP Admin