Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Varkens- en pluimveehouders willen renoveren

Varkens- en pluimveehouders willen eerder hun stallen renoveren dan investeren in nieuwbouw.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van marktonderzoeksbureau AgriDirect. Daarvoor zijn telefonisch 3.200 varkens- en pluimveehouders benaderd met vragen over hun toekomst- en investeringsplannen.

De bereidheid om te investeren in zowel renovatie als nieuwbouw van varkensstallen is door varkenshouders in 2018 gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2017 waren de nieuwbouwplannen onder varkenshouders met 15,9% bijna verdubbeld ten opzichte van de plannen in het voorgaande jaar. In 2018 was nog steeds 14,4% van de varkenshouders van plan om nieuwbouw te realiseren. Hetzelfde beeld is te zien bij renovatieplannen, alleen zijn er meer varkenshouders, 14,9%, die in 2018 plannen hebben voor renovatie dan voor nieuwbouw.

Pluimveehouder steeds vaker renovatieplannen

De plannen voor nieuwbouw schommelen onder pluimveehouders jaarlijks tussen 12 en 14%. Opvallend is wel dat het aantal pluimveehouders dat renovatieplannen heeft, jaarlijks blijft stijgen. In 2014 had 4,7% van de pluimveehouders renovatieplannen, in 2018 is dat percentage gestegen naar 13,2.

Hoge kosten dierrechten verhinderen uitbreiden

Voor het eerst is de interesse in renoveren in de pluimveesector groter dan de interesse in nieuwbouw, dat door een onzekere toekomst wordt tegengehouden. Daarnaast is het uitbreiden van pluimvee- en varkensbedrijven lastig door de hoge kosten van dierrechten.

Beheer
WP Admin