De groenbemester bladrammenas is een van de vanggewassen. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Vanggewas voor vergroening voor 30 september zaaien

Vanggewassen voor de vergroeningsbetaling van het ecologisch aandachtsgebied (EA) moeten voor 30 september zijn ingezaaid. Wie kiest voor onderzaai van gras bij de hoofdteelt, moet de hoofdteelt uiterlijk 30 september hebben geoogst.

Als de ingangsdatum van het vanggewas anders is dan u eerder heeft opgegeven met de Gecombineerde opgave, dient u de gewijzigde datum uiterlijk op de dag van inzaai of de oogstdatum van de hoofdteelt door te geven. Tot en met 30 september kan aan RVO.nl worden doorgegeven op welke percelen er feitelijk een vanggewas voor EA is ingezaaid.

Vergroening bij meer dan 15 ha bouwland

Wie meer dan 15 hectare bouwland heeft, moet 5% van de oppervlakte bouwland gebruiken als ecologisch aandachtsgebied. De keuze voor de invulling van vergroeningseisen kan jaarlijks worden aangepast. Op de website van RVO staan de mogelijkheden hiervoor op een rijtje.

Vrijstelling is er ook, onder meer voor het biologische deel van een bedrijf of als het bouwland voor zeker driekwart bestaat uit tijdelijk grasland, braak en/of vlinderbloemige gewassen.

Beheer
WP Admin