Partner
Foto: Speerstra Feed Ingredients RundveePartner

Van vloeiende lactatiestart naar nieuwe hoogtes

De sleutel voor een goed verloop van de lactatie ligt in een goede transitie. Koeien die deze periode goed doorstaan geven meer melk.

Het verloop van de transitieperiode is van groot belang voor de kans van slagen van de rest van de lactatie. Dit geldt zowel voor de gezondheid van de koe als voor de melkproductie. Een soepele, probleemloze transitie vermindert de kans op gezondheidsproblemen en kan de melkproductiepiek een boost geven. Vanuit die hogere piek en lactactiecurve, zal een koe over de gehele lactatie een verhoogde melkproductie hebben. Slaagt een koe er niet in om de transitieperiode probleemloos door te komen en snel haar melkpiekproductie te bereiken, dan is het erg lastig om deze achterstand in de loop van de lactatie in te halen.

Schadelijke gevolgen van negatieve energiebalans

De meeste koeien krijgen rondom het afkalven te maken met een negatieve energiebalans. De groei van het kalf, de productie van biest en een verminderde drogestofopname kosten allemaal energie.

In de droogstand wordt de basis gelegd voor een probleemloze start van de lactatie. - Foto's: Speerstra Feed Ingredients

In de droogstand wordt de basis gelegd voor een probleemloze start van de lactatie. – Foto’s: Speerstra Feed Ingredients

Het gevolg is dat een koe onvoldoende in haar behoefte aan eiwit en energie kan voorzien. Het dier gaat dit compenseren door haar eigen lichaamsvetten te mobiliseren. Dit kan problemen opleveren als de lever niet in staat is om grote hoeveelheden lichaamsvetten om te zetten naar energie. De lever gaat dan schadelijke ketonen produceren, waardoor (subklinische) melkziekte kan ontstaan. Daarnaast hebben deze koeien meer moeite om weer drachtig te worden en zijn ze gevoeliger voor andere aandoeningen als uierontsteking, baarmoederontsteking en lebmaagverplaatsing. Het energietekort heeft ook vaak een lagere melkproductie tot gevolg.

Choline houdt de lever schoon

Reashure

Een goede verzorging en voeding tijdens de transitieperiode kan de negatieve energiebalans aan het begin van de lactatie beperken. Fitte en gezonde koeien zijn immers beter in staat om de omschakeling tijdens de transitieperiode te doorstaan. Een voedingsstof die bijdraagt aan het goed functioneren van de lever is choline. Choline zorgt voor een schone lever die beter in staat om gemobiliseerde lichaamsvetten om te zetten naar energie. Zo blijft de negatieve energiebalans beperkt en is er meer energie (glucose) beschikbaar voor de melkproductie.
Koeien kunnen choline opnemen uit het rantsoen, maar slechts een heel klein deel daarvan komt terecht op de plek waar het zijn werking heeft, namelijk in de darm. Choline die zonder bescherming aan een koe wordt gevoerd, wordt voor 98% afgebroken in de pens en verliest dus zijn werking. ReaShure is een met plantaardig vet gecoate choline. Door deze coating is ReaShure pensbestendig en gaat slechts 5% verloren in de pens. De overige 95% choline komt beschikbaar op darmniveau en ondersteunt daarmee de werking van de lever.

2,1 kilo melk per dag extra

Nieuw onderzoek van de Universiteit van Florida toont aan dat koeien die slechts tijdens de korte transitieperiode (42 dagen) ReaShure gevoerd kregen, 2,1 kilogram melk per koe per dag meer produceerden dan koeien die geen ReaShure kregen. Bij een lactatie van 305-dagen betekent dit 640,5 kilogram extra melk.

Uit ditzelfde onderzoek blijkt overigens ook dat koeien die ReaShure kregen tijdens de transitieperiode, meer biest produceren mét een betere BRIX-waarde (meer immunoglobulines).

Van vloeiende lactatiestart naar nieuwe hoogtes


Beheer
WP Admin