De miniknollen worden aangekocht en zijn het uitgangsmateriaal voor het prebasis materiaal gedurende de komende jaren. Ongeveer een week eerder zijn de miniknollen met een halfautomaat geplant. Leendert van de Velde is nu benieuwd naar de ontwikkeling in de waarschijnlijk toch wat droge rug. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Van miniknol naar klasse S

Akkerbouwbedrijf ‘Hoeve de Hond’ van de familie Van de Velde uit het Zeeuwse Dreischor legt zich toe op de teelt van pootgoed vanuit miniknollen. Van hun aardappelareaal is ongeveer een kwart consumptieteelt en de overige driekwart is bestemd voor pootgoed.

Het areaal van de uit miniknollen gekweekte stammen is vele malen groter. Deze prebasisknollen worden nu geplant in voor gefreesde ruggen.

Het blijkt dat deze miniknol van het rode exportras Rudolph al behoorlijk wakker is zoals de kiemen laten zien. Deze foto geeft ook en goede indruk van de grondsoort, zandige klei, die nog redelijk vochtig is en zich mede daardoor goed laat bewerken.

De ontwikkeling van de Markies miniknollen, hoewel gelijktijdig geplant, laat noch op zich wachten. Het areaal miniknollen is niet groot. Vijf rassen op ongeveer 0,3 hectare.

Tegelijk met het frezen wordt in de ruggen vloeibare kunstmest geïnjecteerd.

Met de Miedema 4 rijige snarenbedplanter worden nu de prebasis stammen geplant en tegelijkertijd in dezelfde werkgang de ruggen opgefreesd.

Naar regen wordt inmiddels reikhalzend uitgekeken, desondanks blijkt de ondergrond tussen pas gefreesde ruggen nog redelijk vocht te bevatten.

Dit zijn prebasis knollen van met Talent behandelde Rudolph. De kiemen zijn aan de flinke kant maar zullen door de snarenbedplanter overwegend onbeschadigd in de grond belanden.

Nadat een bepaalde prebasis stam in de grond zit wordt het einde gemarkeerd. Met schep en voet wordt ongeveer twee meter gelijk gemaakt om verder te gaan met een volgende prebasis stam. De eerste knollen vanaf de miniknollen zijn prebasis 1 en worden met opvolgend teeltjaar uiteindelijk prebasis 4. Na prebasis 4 volgt meestal klasse S.

Voor de volgende prebasis stam wordt de plantmachine eerst gecontroleerd op achtergebleven knollen en meteen een beetje gereinigd.

De prebasisknollen worden daar Van de Velde met klassieke sorteermachine gesorteerd in twee maten, links 55- en rechts 55+. Vanaf prebasis 3 wordt door gespecialiseerde pootgoedtelers overschotten of tekorten wel onderling verhandeld. Er is dan 3 jaar op rij vanuit de miniknol vermeerderd en geselecteerd door eenzelfde teler.

Een kist van een ander prebasisjaar wordt in de plantbak geleegd om uiteindelijk in de grond te verdwijnen. Met enkele dagen zitten alle prebasisknollen in de grond en komt binnen afzienbare tijd het zeer belangrijke selectiewerk in beeld.

Beheer
WP Admin