AkkerbouwAchtergrond

Van graai- naar plundercultuur

In Hongarije en ook in de rest van Oost-Europa gaat het helemaal fout. Melkveebedrijven stoppen massaal en akkerbouwers kunnen de komende oogst niet financieren.

Sinds ik terug ben van familie- en zakenbezoek in België, lijkt het wel of ik een soort karakterverandering heb doorgemaakt. Een die nog nooit is voorgevallen: ik ben ineens helemaal afgekickt van mijn internetverslaving. Ik surf veel minder, en sterker nog: ik loop hopeloos achter bij het beantwoorden van mails met de andere webloggers. Ook heb ik weinig tijd gevonden om te bloggen.
En dat terwijl er genoeg is om over te bloggen. Het gaat bar slecht hier in de landbouw. Het gonst ook van de geruchten en enkele hebben, dat weet ik wel zeker, een hoog waarheidsgehalte. Ik kan namelijk redelijk goed rekenen.

Veel grote melkveehouders moeten stoppen

De melkveehouderij ligt helemaal op zijn gat hier. Ik krijg signalen dat een flink
aantal grote melkveehouders, en dan praat ik over 800+ koeien, er voor september mee moet stoppen als de melkprijzen niet aantrekken.
Ook in de akkerbouw gaat het helemaal fout. Veel bedrijven hebben een schreeuwend gebrek aan kasgeld. De financieringen zijn opgedroogd, en dat terwijl de uitgaven voor het inzaaien van de nieuwe oogst (mazout, zaaizaad, meststoffen) nog moeten beginnen. De oorzaak van dat geldgebrek is tweeledig: de prijzen zijn in forint gekelderd, en de euro is een kwart duurder geworden. En de meeste aankopen gaan in forint, op basis van euro’s…
De voormalige staatsbedrijven worden nog steeds voor 40 procent door de staat ondersteund. Naar verluidt is de eerste drie maanden van dit jaar deze ondersteuning nog niet uitbetaald met als gevolg dat de lonen niet volledig meer kunnen worden uitbetaald.

Areaal aardappelen gaat krimpen

Het areaal aardappelen zou zeer sterk inkrimpen. Dat komt ons bedrijf ten goede. De droom van een opbrengstprijs van 35 tot 50 cent per kilo komt dan in zicht! Het plantgoed staat voor ons al klaar om te poten.
Gelukkig gaat het bij ons niet slecht. Klagen kunnen wij zeker niet, maar het optimisme houd ik wijselijk kleintjes. Ik heb de problemen met de wisselkoersen zien aankomen. Daarom zit haast ons volledige roerend bedrijfskapitaal helemaal in euro’s. Ons huis zag er het afgelopen jaar dan ook meer uit als een wisselagentschap.

Hongarije draait momenteel op krediet

Hongarije draait dezer dagen namelijk volledig op een op barsten staand krediet.
Grote bedrijven hangen met kortlopende kredieten met rentes boven 25 procent zo af van de banken dat je haast bang wordt om met deze bedrijven zaken te doen.
Het is hier van graaicultuur naar plundercultuur gegaan. Jullie horen eerstdaags van Hongarije, geloof mij maar. Het hele Oost-Europa staat op barsten.

Beheer
WP Admin