Christianne van der Wal, minister van Natuur en Stikstof, tijdens het debat over het stikstoffonds op 10 mei. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Van der Wal staat te springen om Landbouwakkoord

Elke week krijgt minister Christianne van der Wal dezelfde vraag: wanneer komt er duidelijkheid over het verdienmodel. Bij haar wekelijkse bezoeken aan boeren voelt ze hoe de agrarische sector snakt naar duidelijkheid.

In debat met de Tweede Kamer deze week verwees de minister voor Natuur en Stikstof regelmatig naar het Landbouwakkoord, waarvan de inhoud zelfs voor haar op dit moment nog een groot vraagteken is.

Van der Wal was nog geen drie minuten aan het woord toen PvdA’er Joris Thijssen haar al bevroeg over de bijdrage van de banken aan het transitiefonds voor het landelijk gebied, waar de belastingbetaler € 24,3 miljard in investeert. Van der Wal verwees meteen naar het Landbouwakkoord, waar minister Piet Adema voor verantwoordelijk is. “Wij verwachten een bijdrage, ook van de banken. Het is onderwerp van gesprek bij het Landbouwakkoord hoe de banken hun verantwoordelijkheid nemen.”

Perspectief voor de landbouw

De minister voor Natuur en Stikstof kan haar ongeduld moeilijk verbergen als het gaat over het Landbouwakkoord en het daarbij behorende perspectief voor de landbouw. Dat er in de laatste weken uitstel op uitstel komt, stelt haar niet gerust.

De sector wacht inmiddels al meer dan een jaar op perspectief. Vorig jaar april kwam toenmalige landbouwminister Henk Staghouwer met een perspectiefbrief, die door de Tweede Kamer meteen bij het oud papier werd gelegd. Staghouwer mocht zijn werk opnieuw doen. Ondertussen ging ook Johan Remkes aan het werk om de gesprekken tussen overheid en agrarisch bedrijfsleven nieuw leven in te blazen.

Focus niet alleen op stikstof

Ondertussen ging de minister voor Natuur en Stikstof voortvarend door met haar stikstofaanpak. Met het Nationaal Plan Landelijk Gebied kiest ze voor een integrale aanpak waarbij de focus niet alleen op stikstof ligt, maar ook op klimaat, water en bodem. Provincies moeten plannen maken om die zowel helpen bij stikstofvermindering en natuurherstel als voor schoon water en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Die integrale aanpak heeft ook gevolgen voor de regelingen die er nu aan zitten te komen voor bij voorbeeld innovatie. Het is bijvoorbeeld niet logisch om een bedrijf in een veenweidegebied subsidie te geven voor een emissiearme techniek, als dat niet op die plek te combineren valt met peilverhoging in het kader van de klimaataanpak. De minister werkt nu aan regelingen om te zorgen dat subsidiegeld doelmatig wordt ingezet. Iets wat de Tweede Kamer van haar vraagt.

Fiscale regelingen

Tegelijk is ze in overleg met staatssecretaris Marnix van Rij om fiscale regelingen op te zetten, waarmee boeren uit de voeten kunnen als ze worden uitgekocht. “Maar die regelingen moeten ook weer niet oneerlijk zijn tegenover de rest van het bedrijfsleven”, aldus Van der Wal.

De minister zoekt naar mogelijkheden om boeren te belonen als ze zorgen dat de stikstofbelasting naar beneden gaat. Zij studeert op de ideeën die wetenschappers op tafel hebben gelegd om te sturen op emissies op bedrijfsniveau en weg te komen van de afrekening op de neerslag van stikstof in natuurgebieden. Hoe ze daar uitkomt, is op dit moment nog niet duidelijk.

De minister gaat wel door met de aanpassing van de Wet stikstofvermindering en natuurherstel, waarin het jaartal 2030 komt als deadline voor het terugbrengen van de stikstoflast in kwetsbare natuur. De minister is van plan dat wetsvoorstel binnen enkele weken voor advies naar de Raad van State te sturen.

Reacties

  1. Als ik van der Wal was ou ik staante springen, haar collega Kaag deed dit ook toen ze aan de slag mocht en we zien nu wat ervan terecht is gekomen. Een gedecimeede partij D66 en een kabinet dat alleen nog bestaat omdat mevr. Kaag de kans krijgt de rest van het kbinet in gijzeling te houden met de dictaten van haar en haar pionen. Dit noemt zich dan Democraat!!

  2. Als er een tijd is om je geld in grond te investeren dan is het nu. De euro en de Dollar staan op omvallen. De overheid heeft jullie grond op de korte termijn nodig om zich in te dekken tegen dat het geld niets meer waard is.

Beheer
WP Admin