Foto: ANP AlgemeenNieuws

Van der Wal: geen invloed natuur op waardebepaling boerenbedrijven bij opkoop

De aanwezigheid van natuur in de omgeving van boerenbedrijven heeft geen gevolgen voor de waardebepaling van boerenbedrijven. Dat benadrukt stikstofminister Christianne van der Wal tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer.

De waardebepaling van boerenbedrijven die in aanmerking willen komen voor de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV of LBV-plus regeling) wordt gedaan aan de hand van vaste forfaitaire normen op basis van objectieve eigenschappen van de bedrijven. Wageningen UR ontwikkelt de waardes hiervan op basis van de huidige marktwaarden. Onder objectieve eigenschappen vallen onder andere de grootte en het bouwjaar van de stal.

In de conceptregeling zijn bedragen gepubliceerd voor de stallen.

Opkoopregeling LVB+ in onderhandeling

De opkoopregeling LVB+, waarin een hogere waarde dan 100% wordt uitgekeerd, is nog in onderhandeling in Brussel. “Wij zullen daarbij de maximale ruimte in de Europese kaders ten aanzien van staatssteun benutten. Deze kaders bieden ruimte om onder voorwaarden meer dan 100% subsidie te verstrekken. De vormgeving en het precieze percentage moet ik dus in overleg met Brussel bepalen”, aldus Van der Wal.

Om eventueel waardeverlies van de grond te compenseren vanwege beperkingen op grondgebruik vanwege de ligging ten opzichte van de natuur, kan het waardeverlies of productieverlies worden gecompenseerd door afwaardering. “Dat is de uitkomst van een gebiedsproces”, voegt Van der Wal er aan toe.

Tekst gaat door onder de foto

Van links naar rechts: lanbouwminister Piet Adema, Caroline van der Plas (BBB) en minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal tijdens het debat in de Tweede Kamer op 7 december. - Foto: ANP
Van links naar rechts: lanbouwminister Piet Adema, Caroline van der Plas (BBB) en minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal tijdens het debat in de Tweede Kamer op 7 december. - Foto: ANP

Legalisatie PAS-melders

Van der Wal benadrukt dat een snelle aanpak van piekbelasters de enige uitweg is om de PAS-melders zo snel mogelijk te legaliseren. “Een snelle en forse reductie van de stikstofuitstoot is de enige manier om op heel korte termijn de druk op de natuur te verlichten en zo ook te komen tot een oplossing voor de PAS-melders, en om daarna ook de benodigde ontwikkelruimte te hebben voor urgente opgaves zoals de bouw en de energietransitie”, aldus Van der Wal.

Ze verwacht in januari met de voorwaarden te komen, waarmee duidelijk wordt of een bedrijf wel of niet als piekbelaster wordt aangemerkt. Eerder zouden deze voorwaarden in december duidelijk worden. De verwachting is dat het om twee- tot drieduizend bedrijven gaat.

Van der Wal hamert bij het debat op snelheid. “Snelheid creëren we juist door vrijwilligheid, door inderdaad wel te werken met een heel duidelijke deadline en, als stok achter de deur, een verplichtend instrumentarium”, aldus de minister.

Gedwongen maatregelen

Tot ergernis van de coalitiegenoten focuste Tjeerd de Groot (D66) de dag eerder nog juist op de gedwongen maatregelen als onteigening en het intrekken van vergunningen en het stellen van nieuwe normen. Die maatregelen komen er wel, maar pas nadat stikstofreductie op basis van vrijwilligheid met opkoop, innovaties of verplaatsingen niet lukt. Het kabinet verwacht in de zomer van 2023 duidelijk te hebben hoe de gedwongen maatregelen eruit gaan zien.

Van der Wal gaat er vanuit dat er met de aanpak van de piekbelasters voldoende ruimte komt voor natuurherstel en legalisatie van de PAS-melders. Maar wanneer en waar dit gaat gebeuren, kan Van der Wal niet zeggen. “Dat hangt af van het gebied en van de staat van de natuur, waarop je moet toetsen. Het hangt ook af van het succes van de regeling, in aantallen, en van waar de ruimte ontstaat.”

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Van der Wal pleit voor snelheid , maar zelf komt haar duidelijkheid steeds later, hoe kun je dan snelheid krijgen. Een zwakke minister .

  2. De enige echte snelle oplossing is de stikstof die voor wegen en schiphol zijn opgekocht te bestedenvoor de pas melders. Van de wal wil nog steeds de fout van de overheid misbruiken om piekbelasters snel op te kopen.

Beheer
WP Admin