Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Van Dam zet ontheffing door voor bemesting bij natuur

Er komt een algehele ontheffing voor de vergunningplicht voor beweiden en bemesten van gronden in of bij Natura 2000-gebieden. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) zet de kabinetsplannen door, ondanks kanttekeningen van de Raad van State.

Dat er een algehele ontheffing komt, blijkt uit het maandag openbaar gemaakt voorgenomen besluit van de staatssecretaris.

De Raad van State vindt het twijfelachtig of een algemene ontheffing niet tot nieuwe juridische problemen leidt. In het advies stelt vice-president Piet-Hein Donner van de Raad van State dat er een aanmerkelijk risico is dat de nieuwe regeling niet de door boeren en bestuurders gewenste duidelijkheid geeft.

Is beweiden juridisch gezien een project?

De juridische discussie spitst zich toe op de vraag of bemesten of beweiden van gronden in of bij kwetsbare Natura 2000-gebieden moet worden gedefinieerd als een project. Volgens staatssecretaris Van Dam is beweiden of bemesten juridisch gesproken geen project volgens de Habitatrichtlijn.

Van Dam: ‘Voldoende waarborgen voor natuur’

De EZ-staatssecretaris heeft op advies van de Raad van State bij de Europese Commissie gevraagd hoe ze er daar tegenaan kijken. Volgens de Europese Commissie volgt uit de Habitatrichtlijn niet dat elke landbouwactiviteit vergunningplichtig wordt. De Europese Commissie vindt dat de algemene vrijstelling het beleid niet mag dwarsbomen om natuurgebieden te beschermen of te verbeteren. Van Dam meent dat het Programma Aanpak Stikstof, het Nederlandse actieprogramma bij de Nitraatrichtlijn en de Nederlandse regels voor ammoniak, mest en waterkwaliteit samen ervoor zorgen dat geen schade aan de natuur optreedt.

Beheer
WP Admin