<em>Foto: Roel Dijkstra</em> AlgemeenNieuws

Van Dam wil geen pachtkorting om duurzaam bodembeheer te stimuleren

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) ziet niets in de introductie van een pachtkorting om duurzaam bodembeheer te stimuleren. Dat schrijft hij in reactie op een voorstel van Kamerleden Fatma Koser Kaya en Wouter Koolmees (D66).

“Een korting op de pacht biedt de pachter een financieel voordeel, maar biedt geen enkele garantie dat hij de bodem beter zal beheren”, aldus Van Dam. Hij vindt dat de pachtwetgeving voldoende mogelijkheden biedt en verplichtingen voorschrijft om verantwoord bodembeheer te stimuleren. Zo moet de pachter de grond verantwoord gebruiken en niet verwaarlozen. “Bovendien dient de

pachter het gepachte bij het einde van de pacht weer in goede staat ter beschikking van de verpachter te stellen.”

Intensief gebruik

D66 is bezorgd over de kwaliteit van de grond, omdat deze steeds intensiever wordt gebruikt. De partij stelde voor om duurzaam bodembeheer van pachtgronden verder te stimuleren, bijvoorbeeld door een (nadere) pachtkorting voor duurzaam bodembeheer in te voeren voor boeren in Flevoland. Doelstelling hiervan is dat boeren in staat worden gesteld om de achteruitgang in de bodemgesteldheid te keren door andere gewassen, bijvoorbeeld granen, te gaan telen.

Bodemvruchtbaarheid

“Voor regulier verpachte gronden hanteert het Rijksvastgoedbedrijf geen specifiek bodemvruchtbaarheidbeleid. De pachter is wel verplicht om de grond in goede staat te houden. Voor de grond die in geliberaliseerde pacht wordt uitgegeven door middel van een openbare inschrijving, schrijft het Rijksvastgoedbedrijf een bouwplan voor om duurzame grondgebruik en de kwaliteit van de grond te bevorderen”, aldus het ministerie. Het Rijksvastgoedbedrijf inventariseert de bodemkwaliteit vooraf en na afloop van de pachtperiode. “Met deze maatregelen beoogt het Rijksvastgoedbedrijf het duurzame gebruik van de grond te bevorderen”, aldus Van Dam.

Bekijk actuele pacht- en grondprijzen in uw regio op boerderij.nl/pachtprijzen.

Beheer
WP Admin