<em>Foto: Joris Telders</em> AkkerbouwNieuws

Van Dam wil af van kostprijsfocus groente- en fruitsector

De groente- en fruitsector moet meer focus leggen op duurzaamheid en klantgerichtheid en minder op kostprijs en schaalvergroting.

Dat is de inzet van Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, in zijn nieuwe nationale strategie voor de gemeenschappelijke marktordening in de groente- en fruitsector.

Trends in de gaten houden

Van Dam schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Van Dam geeft bijvoorbeeld aan dat producenten moeten nagaan wat de consumententrends zijn op het gebied van gezonde voeding, gemak, kwaliteit en duurzaamheid en hoe daarop kan worden ingespeeld. Daarnaast hecht hij aan verdergaande reductie van uitstoot van bestrijdingsmiddelen naar het milieu, efficiënt energiegebruik en hergebruik van reststoffen. Producenten zullen samen moeten werken om aan het subsidieprogramma mee te doen. De Europese Unie zal een actiefonds voor de helft vullen, de andere helft moet uit bijdragen van het bedrijfsleven zelf komen.

Beheer
WP Admin