Van Dam: meer geld voor weidevogels zou mooi zijn - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Van Dam: meer geld voor weidevogels zou mooi zijn

Meer geld voor de instandhouding van de weidevogelpopulatie? Als de Tweede Kamer het wil, zal staatssecretaris Martijn van Dam aan die wens gehoor geven.

Dat bleek woensdagmorgen 9 november bij overleg tussen de Tweede Kamer en de staatssecretaris. Aanleiding voor het overleg was de initiatiefnota van Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks), die een nationaal programma bepleit om de teruggang van het aantal weidevogels een halt toe te roepen.

Grashoff zegt dat daarvoor structureel €20 miljoen extra nodig is, waarvan de helft kan komen uit de eerste pijler van het Europees landbouwbeleid. De eerste pijler bestaat vooral uit directe steungelden voor de landbouw. Hoewel het niet zijn voorkeur heeft, zegt Grashoff dat er niet aan te ontkomen valt om in het agrarisch natuurbeheer ook de ruimte te laten voor de jacht op vossen en andere predatoren, die leven van eieren en kuikens van weidevogels. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de populaties groot genoeg zijn om de druk van predatoren aan te kunnen.

Van gangbare naar natuurinclusieve landbouw

Van Dam kondigt aan dat hij binnen twee weken met een brief komt waarin hij nader ingaat op een omslag van gangbare naar natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusieve landbouw houdt in dat de natuur vast onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. “Daar ga ik op inzetten”, aldus Van Dam, die daarmee onder meer tegemoet komt aan de wens van zijn PvdA-partijgenoot Henk Leenders.

Vergoeding voor boeren

Volgens de staatssecretaris is het essentieel dat de verbinding tussen landbouw en natuur wordt versterkt en dat boeren daarvoor ook gecompenseerd moeten worden, bijvoorbeeld in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). “Het nieuwe GLB moet meer gericht zijn op natuurinclusiviteit en duurzaamheid. En dan is het goed als we daarvoor ook meer budget hebben. Boeren willen graag meer weidevogels. Maar meer weidevogels betekent ook minder opbrengst. Het zou mooi zijn als we daarvoor meer geld beschikbaar zouden hebben.”

Beheer
WP Admin