Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Van Dam maakt antibioticaregels meer werkbaar

De aanscherping bij tweedekeus-antibiocamiddelen wordt minder streng dan eerst was verwacht, blijkt uit een kamerbrief van EZ-staatssecretaris Van Dam. Dit omdat anders veterinaire knelpunten zouden ontstaan.

De aanscherping van de regels voor het verstrekken van zogenoemde tweedekeuzemiddelen bij antibiotica wordt minder streng dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) maandag 22 februari aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Evaluatie door Wageningen UR maakte knelpunten duidelijk

Naar aanleiding van een evaluatie door Wageningen Universiteit en Researchcentrum komt de staatssecretaris tot de conclusie dat het na 1 maart van dit jaar nodig blijkt om voor een aantal knelpunten in de veterinaire behandeling deze antibiotica beschikbaar te houden.

De staatssecretaris staat toe dat voor maximaal drie aandoeningen die op het bedrijfsbehandelplan staan een beperkte hoeveelheid tweedekeusmiddelen op het bedrijf aanwezig zijn . Het gaat met name om vleeskalveren en varkensvermeerderingsbedrijven.

Ook beperking bij eerstekeusmiddelen

Ook voor zogenoemde eerstekeusmiddelen wordt de hoeveelheid beperkt die bedrijven in voorraad mogen hebben. Daaraan gekoppeld zijn geregelde bedrijfsbezoeken door de dierenartsen.

Eerste- en tweedekeusmiddelen zijn antibiotica die algemeen kunnen worden gebruikt.  Andere antibiotica (derde of vierde keus) worden voorbehouden voor de behandeling van de mens.

Minder verplichtingen voor spaarzame antibioticagebruikers

De staatssecretaris wil bedrijven die weinig antibiotica gebruiken minder verplichtingen opleggen waar het gaat om dierenartsbezoek, aanscherpen van de doelstelling voor vermindering van het gebruik en de verplichte evaluatie van het antibioticagebruik. Van Dam belooft daar later dit jaar op terug te komen.

Beheer
WP Admin