Foto: ANP AlgemeenNieuws

Van Dam kiest niet tussen grutto of kraai

Eerst zorgen dat de weidevogel het naar zijn zin heeft, daarna kijken naar de mogelijkheid om vossen, kraaien en andere predatoren weg te houden. Dat is de lijn die staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) voorstaat.

De EZ-staatssecretaris zegt in antwoord op Kamervragen van Helma Lodders (VVD) dat het ‘vanzelfsprekend een frustratie voor eenieder [is] die een warm hart heeft voor agrarisch natuurbeheer en onze weidevogels’, dat nesten worden leeggehaald door roofdieren. “Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat dit onderdeel is en hoort te zijn van de biotoop waarin deze dieren leven. Het gaat erom dat er uiteindelijk voldoende kuikens groot worden”, aldus Van Dam.

Vos of kraai bejagen

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om bijvoorbeeld de kraai of de vos te bejagen of andere roofdieren te verjagen.

De staatssecretaris weerlegt de stelling dat er een stijgend trend is in het aantal door dieren leeggehaalde nesten, hoewel er in de jaren 2015 en 2016 ten opzichte van de voorgaande jaren wel sprake is van meer predatie.

Staatssecretaris Van Dam weerlegt de stelling dat er een stijgend trend is in het aantal door dieren leeggehaalde nesten.

Afspraken in Friesland

Van Dam wijst in zijn antwoord op afspraken die in Friesland zijn gemaakt. In het zogenoemde predatieprotocol is vastgelegd tussen agrarisch natuurbeheerders en faunabeheerders dat predatiebeheer pas zin heeft als de broedbiotoop van de weidevogels op orde is.

Beheer
WP Admin