<em>Foto: Ton Kastermans Fotografie</em> AlgemeenNieuws

Van Dam is bereid tot uitwisseling fosfaat

Staatssecretaris Van Dam is bereid om uitwisseling van fosfaat tussen varkens-, pluimvee- en melkveehouderij bij algemene maatregel van bestuur mogelijk te maken. Dat is zijn antwoord op schriftelijke vragen van de SP.

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) is bereid om de schotten tussen de veehouderijsectoren – onder voorwaarden – op te trekken. De uitwisseling van fosfaat tussen varkens-, pluimvee- en melkveehouderij zou hij daarmee mogelijk maken. Dat blijkt uit de brief Beantwoording schriftelijke kamervragen over de situatie in de melkveehouderij. Van Dam schrijft: “Ik wacht de uitgewerkte plannen van de regiegroep (Vitale Varkenshouderij; red.) af. Ik ben echter bereid in het wetsvoorstel waarmee het stelsel van fosfaatrechten wordt geïntroduceerd, een voorziening op te nemen die een uitwisseling tussen varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten bij algemene maatregel van bestuur mogelijk maakt.”

Standpunten Van Dam over ontschotting rechten haaks op die van Dijksma

Van Dam zijn standpunten ten aanzien van de ontschotting van rechten staat haaks op de visie van zijn voorganger Sharon Dijksma. Onder haar bewind was uitwisseling van productierechten onbespreekbaar omdat het te veel negatieve gevolgen zou hebben voor toekomstgerichte varkenshouders. De vrees is dat de varkensrechten veel duurder worden. Kees Romijn (LTO) reageert nu positief: “Binnen LTO zijn we het eens dat het mogelijk moet kunnen zijn de schotten optrekken, mits dit tijdelijk gebeurt. Wij zijn voorstander van een eenmalige uitwisseling om een negatief effect voor de blijvers in de varkenshouderij te voorkomen.” Romijn verwacht ook dat veehouders die zowel melkkoeien als varkens houden, gebruik zullen maken van een eventuele regeling. Harm Wiegersma (NMV) zegt eveneens voorstander te zijn.

NOP niet voor uitwisseling productierechten

Erik Hubers (NOP) is daarentegen niet voor uitwisselingsmogelijkheden tussen productierechten. “De pluimveehouders kunnen nooit concurreren met de melkveehouders op de rechtenmarkt. Het is een oplossing voor de melkveehouderij maar de doodsteek voor de pluimveesector.” Hennie de Haan (NVP) zegt ook nadrukkelijk geen voorstander te zijn. “Maar als de mogelijkheid er komt dan moet de pluimveesector ook kunnen profiteren.”

Ruud Huirne (Rabobank) zegt eveneens op voorhand niet positief te zijn: “Het onderwerp is voor ons bespreekbaar, mits de toekomstgerichte varkenshouders worden ontzien en niet met extra kosten worden opgezadeld.”

NVV en LTO Varkenshouderij maakten maandagavond bekend tegen uitwisseling van rechten te zijn.

Boeren gokken met rechten

De handel reageerde direct op de bekendmaking. Volgens Gert Flinkert (Agrifirm Exlan) is het aanbod van varkensrechten minder en de vraag meer. “Varkenshouders die op het punt stonden rechten te verkopen, trekken hun aanbod nu in. Terwijl de vraag van melkveehouders toeneemt. De prijs is nu circa €65, ongeveer €15 verschil met vorige week. Boeren gokken met rechten. Al die onrust doet de handel geen goed. “

Boerderij organiseert een webinar over fosfaatrechten voor melkveehouders op 24 maart, in samenwerking met LTO Nederland en Farmel. Meld u gratis aan.

Beheer
WP Admin