Martijn van Dam<br /><em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Van Dam: geen aanpassing gewasdiversificatie GLB

Staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) ziet geen mogelijkheden om de regels rondom gewasdiversificatie in het kader van de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) aan te passen.

VVD en CDA vragen of in het kader van vereenvoudiging van het GLB de verplicht gewasdiversificatie niet omgezet kan worden in gewasrotatie. Van Dam zegt dat dit niet kan omdat de regels zijn opgenomen in de basisverordening, die nu niet ter discussie staat. In Brussel is gekozen voor diversificatie in plaats van gewasrotatie, omdat de teelt van minimaal drie verschillende gewassen tegelijkertijd makkelijker te controleren is dan gewasrotatie.

Kijken naar oplossingen specifieke knelpunten

Van Dam is wel bereid om in overleg met de sector te kijken of er binnen de geldende kaders oplossingen zijn voor specifieke knelpunten ten aanzien van gewasdiversificatie, bijvoorbeeld op zware klei. Vorig jaar is voor het Oldambt gekeken naar een alternatief met groenbedekking in de winter, maar dit is door de Europese Commissie niet goed gekeurd.

Begrazing op vanggewas geen vergroening

VVD en CDA vroegen ook of begrazing op vanggewassen die meetellen voor de vergroening van het GLB mogelijk is. Dat kan volgens Van Dam niet. Bij het inzaaien van een vanggewas als vergroeningsmaatregel mag tien weken geen activiteit op het perceel worden verricht. Begrazing wordt gezien als activiteit waarbij schade kan ontstaan en is daarom niet toegestaan. Na de tien weken mag begrazing wel.

Beheer
WP Admin