AlgemeenAchtergrond

Van Ardenne: tuinder moet ondernemen over de grens

Zoetermeer – Tuinders die op zoek zijn naar productie- en marktuitbreiding, moeten hun heil zoeken in het buitenland, als het aan Agnes van Ardenne ligt. Internationalisering is het sleutelwoord, stelt de voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT).

”We kunnen als tuinbouw in Nederland niet meer expanderen”, stelt Van Ardenne. Tuinders in Nederland kunnen nog wel op zoek naar toegevoegde waarde, maar de mogelijkheden zijn beperkt, denkt ze.

Volgens de voorvrouw van het productschap moet de focus voor expansie op het buitenland gericht zijn. In haar rol als Nederlands vertegenwoordiger binnen de voedsel- en landbouworganisatie FAO, kreeg ze naar eigen zeggen regelmatig de vraag voorgelegd van partnerlanden. ”Wij willen jullie kwekers hebben in ons land. Wat we exporteren is goed, qua product en vakmanschap, onze investeringen in het buitenland zijn meer dan welkom.”

De oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking is in Rome bestoven met het internationale gedachtegoed. De globalisering dwingt de tuinbouw over de grens, denkt Van Ardenne. ”Een aantal telers zit al in het buitenland, anderen met groeiplannen zullen wel moeten.”

Van Ardenne denkt dat de Nederlandse tuinbouw een belangrijke rol kan vervullen in ontwikkelingssamenwerking. ”We hebben wereldwijd een miljard mensen die honger lijden en een miljard die lijden aan obesitas. Er is meer voedsel nodig in landen waar te weinig is. Wij kunnen kennis overbrengen, bijvoorbeeld hoe je met weinig water veel kunt verbouwen.”

De internationaliseringsslag kan ook een oplossing zijn voor tuinders die kampen met tegenvallende financiële opbrengsten. ”Als je hier blijft, dan blijf je in de markt te duur. Daar zitten de kwekers mee. De verdiencapaciteit is te laag. Daardoor kun je niet opnieuw investeren. Het enige alternatief is de kostprijs omlaag brengen en daar zit een grens aan.”

De visie van de PT-voorzitter is geleidelijk veranderd. ”Dat bewoog zich met de globalisering mee. Je ziet dat de wereld het speelveld is geworden, dat moeten we als PT misschien ook meer duidelijk maken in ons marktonderzoek.”

De agenda’s van de politiek, het tuinbouwtopteam en het PT matchen volledig op het gebied van internationaliseringsgedachte, denkt Van Ardenne. ”De ambitie van minister Verhagen van economische zaken is een grote, die vindt dat de Nederlandse economie zoals die door de tuinbouw wordt gestut sterker kan door internationalisering. Je blijft natuurlijk Nederlands ondernemer, maar je kunt uitbreiden. Je zult als ondernemer moeten zeggen: daar is mijn markt.”

Volgens Van Ardenne moeten tuinders zich realiseren dat er een breder bereik mogelijk is dan via de bestaande afzetkanalen. ”Er speelde zich hier tijdens de Ehec-crisis een kwestie met handelsoorlogsachtige contouren af met afzetmarkten die vrijwel volledig wegvielen. De crisis heeft ons geleerd dat we als kwekers een andere route in moeten slaan.”

Beheer
WP Admin