Premium
De vleesveesector wilde in 2030 tot een verviervoudiging van het aantal natuurlijke geboorten komen bij Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont. Deze ambitie is in 2014 uitgesproken in haar Plan van Aanpak (PvA) Naar meer natuurlijke geboorten . RundveeAchtergrond

Vaker natuurlijk afkalven dikbilras vraagt meer inzet