AkkerbouwNieuws

Vakbonden willen supermarktwaakhond APM

Lelystad – De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) wil samen met de andere agrarische sectoren een waakhond Autoriteit Product en Markt (APM) oprichten, een organisatie die supermarkten controleert op machtsmisbruik en zo nodig sancties oplegt.

Dat zei NAV-voorzitter Teun de Jong woensdag op het jaarcongres van de vakbond.

De APM is vergelijkbaar met de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die de belangen van consumenten behartigt. “Met deze scheidsrechter willen we een eerlijker verdeling aanbrengen in de voedselketens”, zegt Teun de Jong, voorzitter van NAV. “Niet alleen in de akkerbouw. We werken  hierin samen met de vakbonden in de varkens- , melkvee- en pluimveesector. Met een breed draagvlak strijden voor gezonde verhoudingen tussen supermarkten en producenten.”

Theo Duteweerd van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) staat positief tegenover het plan. “Alle schakels in de keten willen wat verdienen aan de producten, maar met de huidige supermarktprijzen kan de varkenshouder dat niet. Een autoriteit kan een middel zijn om betere prijzen te krijgen, mits deze bevoegdheden heeft. Het is een hele klus die we samen moeten oppakken.”

Samen werken aan een betere prijs voor de boer is altijd goed, zegt Jan Brok van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). “De legpluimveehouder krijgt zijn kosten niet betaald. Dat is gewoon een drama. Het is goed om de discussie op gang te brengen, maar hebben wel een probleem: de open economie. Als we in Nederland te duur worden, halen ze de producten gewoon uit het buitenland.”

De Jong geeft aan dat de APM een onpartijdige, overheid gestuurde autoriteit moet zijn die boetes kan uitdelen in het geval van overtredingen. In Engeland is ook zo’n autoriteit actief. “We willen dit plan nu aan het rollen brengen, zodat we de APM in de loop van 2015 kan worden opgericht.”

Beheer
WP Admin