De provincie Utrecht wil doorgaan met het uitwerken van de plannen voor het landelijk gebied. – Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Utrecht wil doorgaan met plannen voor aanpak landelijk gebied

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht willen verdergaan met het uitwerken van de plannen voor het landelijk gebied, ook nu PVV, VVD, BBB en NSC in hun coalitieakkoord een streep hebben gezet door het miljardenfonds voor de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG). “We willen immers allemaal een vitaal landelijk gebied met perspectief voor de natuur en de landbouw”, zei verantwoordelijk gedeputeerde Mirjam Sterk tijdens een commissievergadering.

Sterk wees erop dat in het hoofdlijnenakkoord van de beoogde regering niet wordt gesproken over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waardoor niet helder is op welke wijze PVV, VVD, BBB en NSC willen doorgaan met de gebiedsgerichte aanpak. “Het kan nog wel een jaar duren voordat duidelijk is wat de coalitie wil, maar in de tussentijd stilzitten is geen optie”, aldus Sterk.

Veenweiden en Eemvallei

Vanuit het Rijk komen binnenkort middelen beschikbaar voor Utrecht en de andere provincies om de eerste maatregelenpakketten te kunnen uitvoeren. Hiermee wil Utrecht onder meer stappen zetten om de veenweiden in het westelijk deel van Utrecht en de Eemvallei gezonder te maken. Met een ander maatregelenpakket wil de provincie boeren steunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Verder heeft Utrecht nog eigen middelen die het kan inzetten voor de gebiedsgerichte aanpak en is het mogelijk via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie subsidies aan te vragen.

BBB, PVV en FVD lieten weten dat ze het niet zien zitten om door te gaan met het Utrechts Programma Landelijk Gebied, (UPLG), omdat de vier partijen die een regering willen vormen ‘duidelijk een andere richting’ willen inslaan. “We krijgen minder geld. Dat kunnen we maar een keer uitgeven”, zei BBB-Statenlid Kees van Vuuren. “En wat de BBB betreft, moet de bescherming van landbouwgrond topprioriteit worden.”

Onder meer D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Volt spraken zich wel uit voor het doorgaan met het UPLG.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin