Foto: ANP AlgemeenNieuws

Utrecht gaat gronden verkopen en verpachten

De provincie Utrecht verkoopt en verpacht gronden, met het doel de aanleg en het beheer van natuurgronden te financieren.

Boeren die belangstelling hebben voor de pacht van Utrechtse landbouwgronden in 2019 kunnen zich tot 3 september melden.

Ook boeren die nu al pachter zijn van provinciegronden, moeten zich melden als zij volgend jaar in aanmerking willen komen voor pachtgronden. Er zijn voorwaarden verbonden aan de pacht. De pachter moet zijn bedrijf in de buurt hebben van de te verpachten percelen en niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de te pachten percelen.

Beheer
WP Admin