Foto: Koos van der Spek AlgemeenNieuws

Uitrijperiodes voor mest worden aangepast

Het uitrijden van strorijke mest op löss en zand wordt verlengd en de periode voor het uitrijden van drijfmest en zuiveringsslib op bouwland verkort.

Dat staat in ontwerpbesluiten die minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft bekendgemaakt.

De minister is van plan de uitrijperiode voor vaste strorijke mest op grasland en bouwland op zand en lössgronden met een maand te verlengen. De nieuwe uitrijperiode duurt van 1 januari tot en met 1 september. Dat is nu nog van 1 februari tot en met 1 september.

Rustgewassen toepassen

Tegelijk wordt de uitrijperiode voor drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op bouwland verkort. De nieuwe uitrijperiode duurt van 15 maart tot 1 augustus. Voor gewassen waarvoor al voor 16 maart bemesting nodig is, komt een uitzondering.

Tegelijkertijd komt er een verplichting om eens in de vier jaar gewasrotatie met rustgewassen toe te passen op zand- en lössgronden.

Reacties

  1. 7. Er zijn enkele uitzonderingen (teelt van groenbemesters, winterkoolzaad voor zaadwinning en bloembollen) waarbij
    tot en met 15 september uitgereden mag worden.

Beheer
WP Admin