Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Uien wapenen tegen wateroverlast

Om weer lucht in verslempte grond te brengen, bedacht Cees Smalheer van Monie Onions een woeler om de rijsporen in uienpercelen los te trekken. Nu wordt deze preventief ingezet om afspoelen van water bij stortbuien te voorkomen.

Op de woeler is daarvoor een tankje met elektrische pomp gemonteerd. Met deze aanpassing is de machine af.

Het systeem beperkt niet alleen de wateroverlast, maar voorkomt ook wegspoelen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Deze door Monie gebouwde woeler is beschikbaar voor telers, Monie vraagt daarvoor een vergoeding van ¬ 10 per hectare.

Een systeem met raakvlakken is de Erosiestop voor ruggenteelten. Hoewel deze systemen de problematiek van waterbeheersing niet geheel oplossen, dragen ze er wel aan bij.

Waterbeheersing op de akker wordt door klimaatveranderingen steeds belangrijker. Cees Smalheer van Monie Onions uit het Zeeuwse Nieuwdorp ontwikkelde een eenvoudige methode om gewasschade door hoosbuien te beperken. Het is in feite niet meer dan twee woelers die aan weerszijden van een uienbed de grond opentrekken. - Foto's: Anton Dingemanse

De woelers gaan zo n 25 centimeter de grond in.

Het opengetrokken spoor van de woeler. Het idee is dat bij normale regenval het water niet in de sloot verdwijnt maar in deze geultjes loopt, zodat het water en de nutriënten in de bodem blijven en zo beschikbaar blijven voor het gewas.

De eerste uitvoering van de woeler was nog zonder spuitsysteem. Door het losmaken van de grond kreeg onkruid weer kans om te kiemen. De woeler is nu voorzien van een spuitsysteem met achter elke woelpoot een spuitdop om zo de bodemherbicidefilm te herstellen.

Vooral een perceel met hoogteverschillen heeft baat bij een dergelijk systeem. Het water stroomt nu niet meteen naar de laagste delen, maar zakt ook op de hogere delen in de grond.

Voor echt grote hoosbuien komt de methode tekort. Daarvoor wordt een greppel gefreesd.

Beheer
WP Admin